Pomiar hałasu na stanowisku pracy – co musisz wiedzieć

Praca

Hałas to czynnik, który w nadmiarze negatywnie oddziałuje na zdrowie człowieka, w szczególności na narząd słuchu oraz system nerwowy. Duży poziom hałasu może być również przedmiotem skarg lokalnej społeczności. Dlatego tak ważne jest cykliczne mierzenie poziomu hałasu przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, które nie tylko wykonają badanie poziomu hałasu w danym miejscu, ale również udzielą porad w jaki sposób i za pomocy jakich technik oraz narzędzi kontrolować emisję hałasu w sytuacji gdy pomiar hałasu wykaże, że normy hałasu są znacznie przekroczone.

Pomiar hałasu na stanowisku pracy – podstawy prawne

Podstawą prawną, która reguluje obowiązek pomiaru hałasu na stanowisku pracy jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Z jego treści wynika, że takie badania powinny być przeprowadzane:

  • co najmniej raz na dwa lata w sytuacji, gdy podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenia czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia,
  • co najmniej raz w roku w sytuacji gdy podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenia czynnika powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia,
  • natomiast jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych, wykonanych w odstępie dwóch lat, natężenie czynnika nie przekraczało 0,2 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.

Wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń zostały szczegółowo uregulowane w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Pomiary hałasu – jak wybrać firmę?

Na rynku znajdziemy szereg firm zajmujących się mierzeniem poziomu hałasu i to nie tylko w środowisku pracy, ale również takich, które w swojej ofercie mają takie usługi jak badanie poziomu hałasu w mieszkaniach, budynkach publicznych oraz wykonywanie pomiarów hałasu komunikacyjnego pochodzącego od dróg, linii kolejowych i tramwajowych.

Wybierając firmę, warto sprawdzić opinie i referencje o takiej firmie oraz zrealizowane przez nią projekty. Dobrze również ustalić jaką bazą sprzętową dysponuje dana firma, co jest ważne, gdy zamierzamy prowadzić pomiary na dużą skalę.

Przeprowadzanie pomiaru natężenia hałasu na stanowiskach pracy – omówienie

Pracodawca nie wykonuje mierzenia hałasu na stanowisku pracy samodzielnie. Wykonanie tej czynności zobowiązany jest zlecić zewnętrznemu laboratorium, które posiada certyfikat kompetencji w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności oraz posiada odpowiednią aparaturę do przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych. Takim laboratorium ze sporym doświadczeniem i odpowiednimi kompetencjami jest http://smc-bhp.pl z Krakowa, które wykonuje badania czynników szkodliwych na terenie południowej Polski.

Pracodawca przed dokonaniem zlecenia przeprowadzenia pomiarów powinien wskazać, jakie procesy technologiczne zachodzą u niego w firmie oraz podać informację na temat organizacji i sposobu wykonywania pracy. To pozwoli określić laboratorium sposób działania i wybór odpowiedniej metodologii badania dostosowanego do profilu danej firmy.

Lost Password