Różne aspekty bezpieczeństwa w firmie

Finanse

Zapewnienie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest bardzo ważnym zadaniem. Warto rozważając to zagadnienie skupić się na różnych jego aspektach. Bezpieczeństwo można rozpatrywać w kontekście obniżania ryzyka wypadków podczas pracy, ale także zapewnienia odpowiedniej ochrony informacji, czy działania zgodnie z zasadami etyki biznesu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawą jest oczywiście przestrzeganie przepisów BHP. Pomocne w tym może być wdrożenie systemu certyfikacyjnego np. ISO 45001. W utrzymaniu tego systemu na odpowiednim poziomie pomaga przeprowadzanie regularnych kontroli przez audytora wewnętrznego BHP. Audytor musi przede wszystkim doskonale znać normę ISO 45001 oraz inne systemy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Ważne są także umiejętności praktyczne dotyczące przeprowadzania samego audytu, a także oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i  higieny pracy. Praca audytora wewnętrznego BHP może być bardzo różnorodna w zależności od specyfiki organizacji, dlatego warto wziąć udział w dedykowanym szkoleniu przeprowadzanym przez jednostkę certyfikującą, które pomaga przygotować się do dobrego pełnienia obowiązków na tym stanowisku: https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/bhp/bhp-audytor-wewnetrzny-systemu-bhp/  Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny jest ważne zarówno z perspektywy pracowników, ale także pracodawców. Wysoka absencja chorobowa oraz wypadki stanowią poważne obciążenie zarówno finansowe, jak i wizerunkowe dla organizacji.

Bezpieczeństwo informacji

W dzisiejszych czasach coraz ważniejsze staje się także zapewnienie bezpieczeństwa danych, które gromadzone są i przetwarzane w ogromnych ilościach. Aby skutecznie je chronić warto wdrożyć ISO 27001. Dzięki temu systemowi obniżamy ryzyko uszkodzenia, wycieku oraz nieuprawnionego użycia danych przechowywanych w formie papierowej oraz cyfrowej. Posiadanie certyfikacji w tym zakresie podnosi nie tylko poziom bezpieczeństwa, ale też zaufania zarówno pracowników, jak i klientów oraz partnerów biznesowych.

Lost Password