Ile kosztuje fundusz inwestycyjny?

Finanse

Osoby, które chcą podwoić swoje oszczędności często decydują się na inwestycję w fundusze inwestycyjne. Dobra inwestycja potrafi przynieść niezłe zyski. Są jednak osoby, które twierdzą, że ten rodzaj inwestycji jest drogi a przy tym opłaty jakie musza ponieść są skomplikowane. Być może nie każdy z nich rozumie za co są pobierane opłaty i w jakiej wysokości.

Jakie opłaty może pobierać fundusz inwestycyjny?

Do najczęstszych opłat pobieranych przez fundusze inwestycyjne należą:

  • – opłata za zarządzanie stała – jest to opłata związana z prowadzeniem funduszu
  • – opłata za zarządzanie zmienna – część funduszy decyduje się na pobieranie opłat w zależności od osiągniętych wyników
  • – opłata manipulacyjna – opłata związana z zakupem funduszu
  • – opłata umorzeniowa – opłata związana ze sprzedażą przez inwestora funduszu przez upływem określonego czasu.

Biorąc pod uwagę fakt, że fundusze inwestycyjne to również firmy, które chcą zarabiać, rodzajów opłat nie jest wcale tak dużo. Każdy biznes musi przynosić zyski, więc nie oczekujmy, że fundusze będą działały non-profit.

A co z wysokością ponoszonych opłat?

Najważniejsze w funduszach inwestycyjnych jest to, że mamy jasno określone wysokości opłat, jakie będziemy musieli ponieść w sytuacji zdecydowania się na inwestycję. Najczęściej wysokości opłat przedstawione są w formie tabelarycznej, a ich wysokość stanowi określony procent od zainwestowanych środków pieniężnych. Tak tabelę opłat przedstawia Aviva. Pamiętaj, że fundusz inwestycyjny nie będzie mógł pobrać od Ciebie większych opłat niż te określone przez niego w tabeli opłat.

Opłata manipulacyjna zależy od rodzaju wybranej inwestycji, jednak jej najwyższy poziom waha się na poziomie ok. 4,5% przy inwestycjach poniżej 5.000,00 zł. Warto jednak zauważyć, że przy dużych wpłatach, powyżej 500.000,00 zł możesz być już zwolniony z tej opłaty. Opłaty za zarządzanie również są uzależnione od rodzaju inwestycji, jednak ich poziom jest już jednakowy i kształtuje się na poziomie od 1% do ok. 4%.

Kosztów inwestycji w fundusz inwestycyjny niestety nie przeskoczysz – są i muszą być. Musisz jednak wiedzieć, iż każdy potencjalny zysk wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów.

Lost Password