Wszystko co warto wiedzieć o flipowaniu na nieruchomościach

Nieruchomości

Sposobem zarabiania na nieruchomościach jest flipowanie. Na czym to polega i czym różni się to od konwencjonalnych inwestycji polegających na zakupie mieszkań czy innych lokali?

Termin flipowanie na nieruchomościach

Flipowanie to słowo zaczerpnięte od anglojęzycznego zwrotu „house flipping”. Idea flipowania jest taka, że kupujemy nieruchomość, a następnie w stosunkowo krótkim czasie sprzedajemy ją z zyskiem. Jak to możliwe? Wszystko opiera się na znajdowaniu na rynku nieruchomości jak najlepszych ofert mieszkań czy innych lokali. Inwestor kupuje je poniżej ceny rynkowej, a następnie różnymi sposobami podnosi ich wartość. Można tego dokonać między innymi poprzez przeprowadzenie remontu, a czasem wystarczy gruntowne sprzątanie i chwyty w zakresie „home staging”.  Polega to na przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży bądź wynajmu, poprzez atrakcyjne zaaranżowanie wnętrza. Home staging pozwala na przyspieszenie sprzedaży nieruchomości oraz zwiększenie jej ceny.

Porównując flipowanie na nieruchomościach z ich kupowaniem przy podejmowaniu klasycznej inwestycji, wyraźnie widoczne są różnice w terminie wygenerowania zysku. Przy flipowaniu można go osiągnąć znacznie szybciej, ponieważ inwestor bierze aktywny udział w zwiększaniu wartości nieruchomości. Nie czeka on tylko na odpowiedni trend rynkowy, który w dużej mierze samodzielnie spowoduje wzrost ceny mieszkania.

Jak inwestować w nieruchomości w ramach flipowania?

Rynek nieruchomości stwarza korzystne warunki do wypracowania ponadprzeciętnych zysków z podjętych inwestycji. Jednak ostateczna wysokość stopy zwrotu z nich uzależniona jest od wielu czynników. Nie inaczej jest przy flipowaniu na nieruchomościach. By osiągnąć bardzo wysokie stopy zwrotu, należy przygotować się na inwestycję, która będzie wymagała zaangażowania ze strony flipera.

Rynek nieruchomości przeżywa obecnie rozkwit. Popyt jest większy niż podaż, a ceny nieruchomości rosną. Sztuką jest znalezienie takich, których cena będzie niższa w stosunku od wartości rynkowej, a taką strategię powinno się przyjąć przy flipingu na nieruchomościach.

Jak sfinansować inwestycję?

Najlepiej, aby przy flipingu na nieruchomościach dysponować własnym kapitałem, zarówno na zakup mieszkania, jak i na jego remont czy modernizację. Dzięki temu fliper znajduje się na „wygranej” pozycji, ponieważ łatwiej będzie mu negocjować cenę. Sprzedający chętniej sprzedają swoją nieruchomość, jeśli klient jest skłonny wyłożyć na stół gotówkę, a nie gdy muszą czekać na przelew np. środków z kredytu hipotecznego.

Poza tym flipowanie na nieruchomościach z wykorzystaniem własnego kapitału ma tę zaletę, że nie ma tu dodatkowych kosztów, generowanych przez prowizje, odsetki i inne opłaty związane z zaciąganiem kredytów – tak kredytów hipotecznych przeznaczonych na nabycie mieszkania, jak i kredytów gotówkowych na remont lokum, w celu przygotowania go do odsprzedaży z zyskiem.

Uwaga na podatek

Sprzedaż mieszkania w czasie krótszym niż 5 lat od chwili nabycia, z czym najczęściej mamy do czynienia przy flipingu nieruchomości, powoduje konieczność zapłacenia podatku od uzyskanego dochodu. To podatek, którego nie można uniknąć, o ile pieniądze pozyskane ze sprzedaży mieszkania w takim wypadku nie zostaną spożytkowane na własne cele mieszkaniowe sprzedającego lub do sprzedaży dojdzie dopiero po upływie 5 lat od chwili nabycia.

Lost Password