Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania – najważniejsze informacje w pigułce

Nieruchomości

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest prawdopodobnie najkorzystniejszym sposobem na sfinansowanie kupna własnego lokum. Trzeba jednak pamiętać, że długoterminowe zobowiązania wymagają wielu starań, wyrzeczeń i poniesienia sporych kosztów. Dlatego zanim podejmiesz decyzję i udasz się do siedziby wybranego banku, poznaj najważniejsze informacje dotyczące kredytu hipotecznego na zakup mieszkania.

Wartość mieszkania a wysokość kredytu

Wartość mieszkania traktuje się zwykle jako górną granicą wysokości kredytu, o jaki można się ubiegać. Większość banków udziela kredytów mieszkaniowych jedynie do określonego poziomu wartości lokalu (np. 80%). Co więcej, wartość nieruchomości brana pod uwagę przez bank nie zawsze równa się cenie płaconej sprzedającemu. Instytucje finansowe zazwyczaj przeprowadzą własną wycenę, uwzględniając wielkość, stan i lokalizację mieszkania. Bank może wymagać też dostarczenia opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę.

Wkład własny

Pierwszym wymogiem rozpoczęcia procesu ubiegania się o kredyt mieszkaniowy musi być zgromadzenie odpowiednich środków. Minimalna wysokość wkładu własnego to 20 procent wartości mieszkania. Niektóre banki finansują również inwestycje, w których klienci angażują mniejszą kwotę (do 10 proc. ceny lokalu). W takim przypadku kredytobiorca powinien liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów w postaci obowiązkowych zabezpieczeń spłaty zobowiązania.

Oprocentowanie, prowizje i dodatkowe opłaty

Zasadniczym parametrem kredytu mieszkaniowego, a także jego podstawowym kosztem, jest oprocentowanie. Składa się na nie Wibor oraz marża banku. Im dłuższy okres spłaty kredytu, tym więcej zapłaci się odsetek. Po uregulowaniu comiesięcznej raty, bank oblicza, jaka kwota całkowitego kapitału pozostaje niespłacona i na jej podstawie oblicza odsetki. Większość kredytów hipotecznych opiera się na oprocentowaniu zmiennym. Dla zobowiązań o stałym oprocentowaniu stawka nie ulegnie zmianie przez kilka pierwszych lat obowiązywania umowy. Po tym czasie kredyt przekształci się w kredyt z oprocentowaniem zmiennym o ustalonej wcześniej marży. Kolejnymi parametrami są prowizje (np. pobierana za udzielnie kredytu) i opłaty dodatkowe. Wśród tych ostatnich duże znaczenie ma ubezpieczenie na czas ustanowienia hipoteki. Należy spłacać je do momentu wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej, czyli ustanowienia najważniejszego zabezpieczenia spłaty. Założenie hipoteki oraz dokonanie prawomocnego zapisu w księdze wieczystej to obligatoryjne warunki ubiegania się o kredyt hipoteczny. Banki mogą wymagać także wykupienia na obowiązkowej polisy życie, ubezpieczenia od utraty źródła dochodu, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego albo wykupienia weksla in blanco.

Niezbędne dokumenty

Do wniosku o kredyt trzeba dołączyć dodatkową dokumentację. W placówce banku należy złożyć: kserokopie dowodu osobistego i dodatkowego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu), świadectwo ślubu (nie zawsze wymagane), deklaracja PIT-37 wraz z potwierdzeniem jej przyjęcia przez Urząd Skarbowy, opinię z Biura Informacji Kredytowej oraz zeznanie podatkowe lub Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace muszą przedstawić odpowiednie zaświadczenie wystawione przez pracodawcę. Przedsiębiorcy zobowiązani są do załączenia zeznania PIT za ostatni rok lub książeczki przychodów i rozchodów z ostatniego roku podatkowego, jak również okazanie dokumentów potwierdzających rejestrację firmy. W sytuacji, gdy wnioskujący w ostatnich latach spłacał jakikolwiek kredyt, powinien dostarczyć zaświadczenie o obsłudze kredytu. Jeśli informacja o spłaceniu zobowiązania nie została wprowadzona do systemu, należy uzupełnić dokumentację o zaświadczenie o spłacie. Wystawia je BIK. Jeżeli zmieniał miejsce zatrudnienia w trakcie ostatniego roku, przedkłada świadectwo pracy.

Decyzja kredytowa

Po złożeniu kompletnego wniosku i upływie kilku tygodni bank przedstawia decyzję w sprawie udzielenia kredytu. Dokument szczegółowo określa wszystkie warunki stawiane przez kredytodawcę: kwotę zobowiązania, wartość wszystkich kosztów, wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego, rzeczywiste rocznej stopy oprocentowania, szacowaną kwotę miesięcznej raty oraz okres kredytowania. Bank opisze także warunki regulujące uruchomienie zobowiązania i wypłacanie środków.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania wiąże się ze spełnieniem licznych formalnych wymogów. Zgromadzenie kompletnej dokumentacji, dokładne zapoznanie się ze wszystkimi elementami decyzji kredytowej oraz właściwa interpretacja poszczególnych zapisów umowy wymaga odpowiedniego zasobu wiedzy. Najważniejsze informacje na temat  kredytów mieszkaniowych można zdobyć dzięki lekturze naszego artykułu. W bardziej skomplikowanych kwestiach warto zasięgnąć pomocy radcy prawnego. Dzięki skorzystaniu z usług profesjonalistów uniknie się rozczarowań i nieoczekiwanych kosztów.

Chcesz kupić własne cztery kąty? Sprawdź porównanie kredytów hipotecznych na: https://www.totalmoney.pl/kredyty_hipoteczne.

Lost Password