Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Nieruchomości

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami nie jest wcale takie proste jak się wydaje. Wymaga to ogromnej, kompleksowej wiedzy, doświadczenia i znajomości różnego rodzaju przepisów. Zlecenie sprawowania kontroli nad nieruchomościami niesie ze sobą wiele zalet. Dlaczego więc warto zlecić zarządzanie i administrowanie zewnętrznej firmie?

Dlaczego warto zlecić zarządzanie i administrowanie firmie?

Zalet, dla których warto skorzystać z usług zewnętrznej firmy podczas zarządzania i administrowania nieruchomościami, jest wiele. Jedną z nich jest specjalistyczna wiedza osób pracujących w takich firmach, umożliwiająca sprawne zarządzanie nieruchomościami. Wśród specjalistów znajdują się doświadczeni administratorzy, księgowi, prawnicy, inspektorzy budowlani itd. Zatrudnianie takiej ilości specjalistów pozwala na kompleksowość usług. Do tego dochodzi też transparentność, dzięki jasnemu rozliczaniu zewnętrznej firmy, co dla wielu jest głównym argumentem przemawiającym za powierzeniem zarządzania komuś obcemu.

Zewnętrzne firmy mają także swoje sprawdzone kontakty, dzięki którym mogą szybko rozwiązać problemy występujące w nieruchomościach, mogą to być na przykład naprawy czy konserwacje. Do korzyści wynikających z powierzenia zarządzania zewnętrznej firmie, można zaliczyć także umiejętność mediacji. Przydaje się ona podczas konfliktów, które są naturalne wewnątrz zarządów czy mieszkańców. Administrator może więc pełnić funkcję mediatora i skutecznie zażegnać konflikt.

Jakie usługi oferują firmy zarządzające i administrujące nieruchomościami?

Wśród usług, które proponują zewnętrzne firmy zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomości, wymienić można wiele różnych czynności, które pozwolą na właściwe funkcjonowanie wspólnot mieszkalnych itp. Jakie są to usługi można sprawdzić na gramat.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami, gdzie zostały wymienione czynności wynikające z regulacji ustawowych, jak i czynności administracyjne, takie jak obsługa administracyjna, księgowa, techniczna i prawna.

Obsługa administracyjna nieruchomości

Wśród usług administracyjnych wymienić można między innymi przechowywanie i archiwizację dokumentów, zapewnienie dostaw prądu, gazu, wody, ogrzewania, reprezentacja ogółu właścicieli przed różnymi instytucjami, zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości, przygotowywanie zebrań, obsługa korespondencji.

Obsługa księgowa i prawna nieruchomości

Obsługa księgowa obejmuje przygotowanie projektów planu gospodarczego, dokonywanie płatności, prowadzenie księgowości, rozliczanie wpłat właścicieli nieruchomości, prowadzenie ewidencji księgowej dla każdego lokalu itd. W obsłudze prawnej wymienić można sporządzanie uchwał, regulaminów, statusów, umów i kontrola innych dokumentów, a także windykacja.

Obsługa techniczna nieruchomości

Obsługa techniczna dotyczy stanu nieruchomości, a więc w jej zakresie znajdują się takie czynności jak prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej, organizowanie i nadzór nad remontami, usuwanie usterek, bieżąca konserwacja i pilnowanie czystości w powierzonych budynkach.

Lost Password