pracownik

Odpowiedzialnie podejście do zwolnień grupowych w firmach

Coraz większą uwagę przykłada się do przygotowania procesu zwolnień tak, aby przygotować pracownika do powrotu na rynek pracy. W tym wypadku można skorzystać z pomocy firm doradczych. Wsparcie planowania procesu zwolnień grupowych Nie wszyscy pracodawcy mają wiedzę jak przeprowadzić procesy zmian. Sytuacje takie generują ryzyko zaburzenia pracy firmy oraz pogorszenie efektywności poszczególnych st...

Ewidencja czasu pracy: elektroniczna czy papierowa?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy. Wśród jego zapisów znaleźć można te mówiące o ewidencji czasu pracy. Kontrolować należy nie tylko dzienny czas pracy, ale również to, ile godzin na pracę poświęca pracownik w ciągu miesiąca. Nie można przy tym zapominać o rozliczaniu delegacji, szkoleń i urlopach. Ewidencja czasu pracy może być prowadzona w wersji elektro...

Nieuczciwy pracownik – jak to sprawdzić?

W biznesie często największą bolączką są pracownicy. Jak zatem sprawdzić, czy nasz podwładny jest uczciwy? Nadzór osobisty jest bardzo nieefektywny. Pracownik wie, że jest kontrolowany, więc nie będzie wtedy działał na naszą szkodę. W tej sytuacji również sami tracimy czas – pilnując danej osoby nie możemy skupić się na własnych obowiązkach. Sprawdzając przyzwoitość pracownika można sięgnąć ...

Lost Password