Odpowiedzialnie podejście do zwolnień grupowych w firmach

Praca

Coraz większą uwagę przykłada się do przygotowania procesu zwolnień tak, aby przygotować pracownika do powrotu na rynek pracy. W tym wypadku można skorzystać z pomocy firm doradczych.

Wsparcie planowania procesu zwolnień grupowych

Nie wszyscy pracodawcy mają wiedzę jak przeprowadzić procesy zmian. Sytuacje takie generują ryzyko zaburzenia pracy firmy oraz pogorszenie efektywności poszczególnych stanowisk pracy, oraz całej organizacji. W zależności od wybranego modelu współpracy firma doradcza może wspierać decyzje pracodawcy lub wykonywać wszystkie działania na zlecenie wynajmującej ją firmy. Głównym celem takiej współpracy jest wypracowanie planu i harmonogramu działań, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawca mieli czas na wprowadzenie zmian i działania dopasowane do nowej sytuacji. Dodatkowo przedsiębiorca może sprawdzić, ile będzie kosztowała taka obsługa dopasowana do konkretnych potrzeb. Służy do tego outplacement kalkulator.

Działania indywidualne prowadzone z pracownikami

Firma zajmująca się doradztwem zawodowym powinna przygotować audyt wewnętrzny tak, aby ustalić, jakie są możliwości grupy osób zagrożonych zwolnieniem. Dopiero na podstawie takich danych można przygotować zakres działań obejmujących szkolenia i ewentualnie wykorzystanie części kadry w nowych strukturach lub stanowiskach. Zmniejsza to ryzyko wysterowania sytuacji kryzysowych oraz poprawia relacje służbowe występujące w firmie.

Jeżeli podmiot ulega reorganizacji, cześć zasobów kadrowych można ponownie wykorzystać. W tym wypadku tworzony jest wewnętrzny rynek pracy, a osoby zagrożone zwolnieniem mają możliwość przeszkolenie w nowych umiejętnościach. Dla osób, które stracą pracę, a nie będzie dla nich miejsca w strukturach firmy, musi być opracowana ścieżka powrotu na rynek pracy. Wszystkie te zadania mogą wykonywać zewnętrzni doradcy zawodowi przez podejmowanie profesjonalnych działań i szkoleń.

Grupowe zwolnienie i porozumienia pracownicze

Zwolnienia większej liczby osób mogą być utrudnione w podmiotach posiadających struktury związków zawodowych. Dobrze przygotowana strategia zwolnień będzie lepiej akceptowana przez pracowników i pozwala na stworzenie takiego sposobu rozwiązania umowy o pracę, aby strony miały zapewnioną ochronę przed negatywnymi skutkami utraty pracy. Mogą być to rekompensaty lub programy wsparcia w nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Działania takie budują również pozytywny wizerunek firmy, która opiekuje się swoimi pracownikami na każdym etapie ich kariery zawodowej w zakładzie pracy.

Lost Password