IKE a IKZE – możliwości III filaru systemu emerytalnego

Finanse

IKE i IKZE to dwa rodzaje indywidualnego konta do odkładania pieniędzy na emeryturę. Limit rocznych wpłat jest mniejszy na IKZE, ale sumę składek co roku można odliczyć od dochodu. Na IKE można wpłacić kilka razy więcej w ciągu roku.

III filar emerytalny daje możliwość dobrowolnego opłacania składek na przyszłą emeryturę. W przeciwieństwie do składek obowiązkowych płaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłacane środki na Indywidualne Konto Emerytalne lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego są inwestowane.

Rodzaje narzędzi finansowych do prowadzenia IKE oraz IKZE

Pod nazwami IKE oraz IKZE kryją się różnorodne narzędzia finansowe. Jako IKE lub IKZE mogą funkcjonować:

  • depozyty bankowe,
  • fundusze inwestycyjne,
  • ubezpieczenie na życie,
  • dobrowolne fundusze emerytalne w powszechnych towarzystwach emerytalnych,
  • rachunek maklerski.

Najlepsze instytucje finansowe pozwalają na wybór sprofilowanego wariantu, np. bezpiecznego, umiarkowanego, dynamicznego, a także na samodzielne zarządzanie wpłacanymi środkami.

Maksymalna wysokość wpłat na IKE i IKZE w ciągu roku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej określa roczną maksymalną sumę, jaką można wpłacić na IKE oraz IKZE. Wedle obwieszczenia w 2018 roku kwoty te nie mogą być większe niż:

  • w przypadku IKE – 13329 złotych,
  • w przypadku IKZE – 5331,60 złotych.

Zwykle instytucje prowadzące indywidualne konta emerytalne określają minimalną wysokość składki. Przed założeniem konta warto też zapoznać się z tabelą opłat i prowizji danego produktu.

Dostępność środków w IKE i IKZE

Zaletą IKE lub IKZE jest dostępność zgromadzonych na kontach środków „od ręki”. Pieniądze można wypłacić w każdej chwili, nie czekając na spełnienie warunków do wypłaty określonych w umowie (zwykle to osiągnięcie wieku 60 lub 65 lat).

Ulgi podatkowe i zachęty do założenia IKE i IKZE

Posiadacze IKE i IKZE nie płacą od odłożonych w ten sposób pieniędzy tzw. podatku Belki, czyli od zysków kapitałowych (19 procent). Nie dotyczy to wypłaty środków przed spełnieniem warunków określonych w umowie – wówczas podatek trzeba zapłacić podatek od zysków kapitałowych lub podatek dochodowy.

Ulgą podatkową dla posiadaczy IKZE jest możliwość odliczenia od dochodu rocznej składki.

Lost Password