Zabezpieczenie obiektów sportowych

Praca

Dbanie o bezpieczeństwo obiektów sportowych, oprócz odpowiedniego zabezpieczenia samego obiektu, obejmuje także zapewnienie bezpieczeństwa uczestników podczas organizowanych w nich imprez. Każdy odpowiedzialny zarządca obiektu sportowego, oprócz dbania o urządzenia, musi także zapewnić odpowiednią ochronę nad bezpiecznym przebiegiem wydarzeń sportowych. Na co składają się systemy ochrony takich obiektów?

Kompleksowość

W dobie nowoczesnych stadionów, hal widowiskowo-sportowych czy dużych imprez plenerowych ochrona nie tylko urządzeń, ale też uczestników, ma znaczenie szczególne. Jej prawidłowy przebieg w gruncie rzeczy zależy właśnie od opanowania tłumu, jego reakcji oraz zachowań. Aby jednak taka ochrona była skuteczna, warto wesprzeć ją urządzeniami pomocniczymi, składającymi się na cały system ochrony – takie kompleksowe rozwiązania proponuje przykładowo firma Impel Security z Wrocławia. Co składa się na taki system ochrony?

Monitoring

Kamery oraz urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk zgodnie z prawem muszą być umieszczone w każdym obiekcie sportowym. Muszą być one zlokalizowane przede wszystkim przy kasach biletowych, przy wejściu do obiektu, przy drogach ewakuacyjnych, na parkingach oraz być regularnie rozmieszczone na trybunach i na scenie. Wykorzystane do tego celu urządzenia powinny także spełniać określone normy i wymagania techniczne.

Systemy biometryczne

Ich zadaniem jest weryfikowanie tożsamości osób, które wchodzą do danego obiektu. Stosowane są szczególnie na stadionach, aby zapobiegać wstępowi na ich teren osób posiadających zakaz z powodu np. chuligaństwa. Urządzenia te za pomocą czytników biometrycznych skanują tęczówkę oka, linie papilarne palców, kształt i indywidualne cechy twarzy oraz fizjonomii. W ten sposób uniemożliwiają wejście na imprezę sportową osobom do tego nieuprawnionym. Dzięki ich zastosowaniu zwiększa się bezpieczeństwo i komfort uczestników danego wydarzenia.

Ochrona

Oprócz urządzeń pomagających w zachowaniu porządku i bezpieczeństwa w obiektach sportowych, konieczna jest także obecność czynnika ludzkiego. Tylko odpowiednio wyszkolony i przygotowany człowiek może bowiem odpowiednio wcześnie reagować na potencjalne zagrożenia oraz poczynić kroki niezbędne ich szybkiemu wyeliminowaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, na każde 300 uczestników danego wydarzenia sportowego, przypadać musi co najmniej 10 członków ochrony i służb informacyjnych. Na każde kolejne 100 osób obecnych na trybunach dochodzi 1 ochroniarz. Przy czym, funkcjonariusze służb porządkowych powinni stanowić co najmniej 20% wszystkich służb obecnych na danym wydarzeniu.

Lost Password