HR – warsztaty i szkolenia dla pracowników i kadry menadżerskiej

Manager

W dużych firmach z reguły istnieją działy Human Resources, które zajmują się szeroko rozumianymi sprawami kadrowymi. Pracownicy tych działów zajmują się rekrutacją nowych osób, oceną pracowników, którzy są już związani z firmą, a także ich nagradzaniem i dyscyplinowaniem. Osoby zatrudnione w działach HR muszą być świadome swojej pracy i obowiązków. Warto wspomóc je szkoleniami, które dostarczą im nowych narzędzi do realizacji zadań stojących przed nimi.

Oczywiście nie w każdym przedsiębiorstwie istnieje osobny dział HR, ale w każdej firmie jest osoba odpowiedzialna za działania, które zwykle podejmuje dział. Często taką osobą jest sam właściciel firmy lub po prostu pracownik, odpowiedzialny za zatrudnianie nowych osób i monitorowanie ich działań w firmie. Umiejętność rozmowy z kandydatami na pracowników nie jest dana większości ot tak po prostu, podobnie jak prowadzenie rozmów okresowych i motywacyjnych. Tych technik trzeba się po prostu nauczyć.

Szkolenia z zakresu HR – dla kogo?

Jeżeli w danej firmie istnieje już dział HR to szkolenia dotyczące zarządzania pracownikami są właśnie dla osób tam zatrudnionych. Jeśli jednak działu HR nie ma, to warto wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za odpowiedni dobór kandydatów do pracy. Wystarczy bowiem zdać sobie sprawę, że rekrutacja rozpoczyna się od analizy życiorysów, które spływają do firmy jako odzew na ogłoszenie.

Ktoś musi umieć przeanalizować te informacje i przeprowadzić wstępną selekcję. Wbrew pozorom nie jest to proste zadanie do wykonania, bo można podjąć złe decyzje, które pozbawią firmę możliwości zatrudnienia optymalnych osób.

Na szkoleniach poznaje się nowoczesne metody doboru kandydatów, które niwelują ryzyko popełnienia błędów w tym zakresie. Z kolei menadżerowie, których zdanie w kolejnym etapie rekrutacji liczy się najbardziej, powinni także zostać przeszkoleni z technik prowadzenia rozmów z kandydatami, odczytywania ich zachowań, a nawet pojedynczych gestów.

Osobnym tematem szkoleń HR jest zarządzanie ludźmi, którzy już tworzą daną firmę, bo niezwykle ważne są umiejętności codziennego komunikowania się z pracownikami. Od kadry menadżerskiej wymaga się umiejętności dyscyplinowania pracowników,  a także doceniania najbardziej wartościowych osób. Kolejnym zagadnieniem jest właściwa motywacja osób tworzących społeczność w danej firmie, a także umiejętność stworzenia spójnego systemu nagradzania najbardziej zaangażowanych pracowników.

Umiejętność prowadzenia rekrutacji jest podstawą

Aby przystąpić do szkoleń z zakresu właściwego zarządzania zespołem, należy najpierw pozyskać odpowiednich kandydatów, z którymi będzie się pracować na co dzień. Dlatego niezwykle ważna jest znajomość technik prowadzenia wywiadu behawioralnego, a przeszkoleni pracownicy i kadra w tym zakresie są po prostu bezcenni dla każdego przedsiębiorstwa.

To dzięki poszerzeniu wiedzy w tym zakresie, możliwe jest podejmowanie znacznie trafniejszych decyzji w zakresie rekrutacji nowych pracowników. Zdecydowanie spada ryzyko wybrania kandydatów, którzy nie będą pasować do zespołu lub nie będą spełniać jednak naszych oczekiwań. Pracownicy odpowiedzialni za działania w zakresie HR będą potrafili znacznie lepiej dokonywać oceny kompetencji oraz cech, które reprezentują kandydaci.

Szkolenia w tym zakresie organizuje wiele firm, ale trzeba pamiętać, aby wybierać firmę szkoleniową cieszącą się dobrą renomą, jak chociażby specjaliści HR, których można znaleźć pod adresem www.people.com.pl. Dobrze wybrana firma szkoleniowa i odpowiednie zajęcia przyniosą duże korzyści dla firmy, bo jej zespół będzie kompetentny i dobrze dobrany, co gwarantuje harmonijną i wydajną współpracę.

Lost Password