Jak zarejestrować znak towarowy?

Biznes

Znak towarowy to nic innego jak oznaczenie konkretnego produktu lub usługi, pozwalające odróżnić go od produktów lub usług oferowanych przez inne podmioty. Aby przedsiębiorca mógł posługiwać się konkretnym znakiem na wyłączność, powinien go zastrzec. Jest to gwarancja prawnej ochrony znaku, zakazującej jego używania przez inne osoby lub firmy.

Znak towarowy to nic innego jak oznaczenie konkretnego produktu lub usługi, pozwalające odróżnić go od produktów lub usług oferowanych przez inne podmioty. Aby przedsiębiorca mógł posługiwać się konkretnym znakiem na wyłączność, powinien go zastrzec. Jest to gwarancja prawnej ochrony znaku, zakazującej jego używania przez inne osoby lub firmy.

Czy warto rejestrować znak towarowy?

Oczywiście, jeśli tylko zależy nam na zabezpieczeniu swoich interesów oraz zwiększeniu prestiżu firmy. To bardzo częste rozwiązanie, stosowane nie tylko przez wielkie koncerny o międzynarodowym zasięgu, ale także przez mniejsze firmy, chcące wyróżnić swoje produkty lub usługi, a jednocześnie ustrzec się przed nieuczciwym działaniem konkurencji.

Aby rejestracja znaku towarowego była możliwa, niezbędne jest dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Należy zacząć od weryfikacji ogólnodostępnych baz i sprawdzić, czy nie istnieją w nich zarejestrowane znaki towarowe zbliżone do tego, który chcemy zgłosić. Z wyszukiwarek można skorzystać bezpośrednio na stronie Urzędu Patentowego, gdzie publikowane są linki do e-wyszukiwarki (PUEUP), Tmview, Madrid Monitor, eSearch plus oraz Global Brand Database.

Gdy w dostępnych bazach nie zostały ujawnione znaki identyczne lub podobne do naszego, możemy przystąpić do właściwej procedury rejestracyjnej. Należy wypełnić podanie, w którym określa się rodzaj znaku, a także przedstawia jego obraz. Wymagane jest również wskazanie wykazu towarów lub usług według klasyfikacji nicejskiej. Od zgłoszenia w jednej klasie pobierana jest opłata w wysokości 450 złotych, natomiast każda kolejna to koszt 120 złotych. Wnioskodawca zobowiązany jest także do oświadczenia, czy korzystał z pierwszeństwa konwencyjnego oraz pierwszeństwa z wystawy międzynarodowej.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy przekazać do Urzędu Patentowego, który będzie rozpoznawał sprawę o udzielenie prawa ochronnego. W pierwszej kolejności urzędnicy zajmą się badaniem wstępnym, czyli sprawdzeniem poprawności wniosku pod względem formalno – prawnym. W następnym kroku rozpoczyna się badanie merytoryczne, którego celem jest sprawdzenie możliwości rejestracji znaku towarowego. Jeśli nie ma żadnych przeszkód, publikowane jest ogłoszenie o zgłoszeniu. Od tego momentu nie zaczyna się właściwa ochrona znaków towarowych, gdyż inne podmioty mają prawo wnieść sprzeciw w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia. Jeśli sprzeciw nie wpłynie, wówczas zgłoszony znak zostaje zarejestrowany i jest chroniony przez prawo.

Procedura rejestracyjna wymaga nie tylko dokładnej znajomości przepisów, ale także szybkiego reagowania. Chodzi na przykład o sytuację, w której inny podmiot sprzeciwi się rejestracji czy też Urząd Patentowy będzie zwracał się do wnioskodawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień czy dokumentów. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, optymalnym rozwiązaniem będzie kancelaria patentowa. Prawnicy reprezentują klienta na każdym etapie postępowania, dbając o jego interesy i sprawne załatwienie sprawy. Pomoc obejmuje także profesjonalne przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, co znacznie przyspiesza proces rozpoznawania wniosku o rejestrację, minimalizując ryzyko popełnienia błędu, skutkującego koniecznością uzupełniania wniosku

Lost Password