Jak zaprojektować sesję Assessment Centre

Biznes

Punktem wyjścia przy tworzeniu projektu sesji Assessment Centre jest zestaw kompetencji, które mają podlegać ocenie. W przypadku, gdy dysponujemy firmowym modelem kompetencji oraz opisem stanowiska na ogół decyzja o wyborze kompetencji nie stanowi problemu. Elementem, o który wówczas należy zadbać jest sprawdzenie, czy konstrukcja modelu kompetencji, w szczególności język opisu pożądanych zachowań jest zrozumiały i wystarczająco konkretny dla potrzeb sesji AC. Niekiedy okazuje się, że sformułowania modelu kompetencji są zbyt ogólne i wymagają przełożenia na wskaźniki behawioralne dające się obserwować podczas realizacji zadań na sesji AC.

Przykładem mogą być takie sformułowania jak np. „promuje kulturę pracy zgodną z wartościami firmy”. Projektując sesję Assessment Centre powinniśmy doprecyzować co to konkretnie oznacza, co uczestnik sesji musi zrobić, abyśmy mogli uznać, że promuje taką kulturę.

Jeśli nie dysponujemy modelem kompetencji i opisem stanowiska, musimy wyjść od rozmowy z przełożonym na temat jego oczekiwań, konkretnych zadań i odpowiedzialności na danym stanowisku i określić kluczowe czynniki sukcesu językiem zachowań.

Kompetencje oceniane podczas sesji Assessment Centre zawsze muszą być opisane poprzez zestaw zachowań, czyli właśnie wskaźników behawioralnych. Dopiero wówczas możemy przejść do wyboru typów zadań, które zastosujemy w celu oceny kompetencji. Trzecim krokiem, po wyborze kompetencji i ich zdefiniowaniu jest więc stworzenie matrycy kompetencji w zadaniach. Tworząc taką matrycę musimy pamiętać o zasadzie podwójnej walidacji, czyli o tym, że każda kompetencja powinna być oceniana przynajmniej w dwóch zadaniach.

Projektując matrycę musimy mieć na uwadze, czy sesja Assessment Centre będzie miała charakter grupowy, czy indywidualny. W przypadku sesji grupowej zasadne będzie uwzględnienie w zestawie zadań jednej bądź dwóch dyskusji grupowych z rolami lub bez ról. Jeśli sesja ma charakter indywidualny musimy bazować na symulacjach 1/1 oraz innych zadaniach, jak np. case study, prezentacja dla zespołu, itp.  Poniżej znajduje się przykładowa matryca kompetencji w zadaniach.

Gdy sporządzimy już taką matrycę możemy wybrać lub zaprojektować odpowiednie ćwiczenia. Musimy także pamiętać o czasie poszczególnych zadań oraz liczbie uczestników sesji, tak abyśmy mogli przygotować realistyczny harmonogram sesji.

Harmonogram sesji musi uwzględniać liczebność grupy, ilość i długość trwania poszczególnych ćwiczeń oraz ich charakter, czyli to czy są to zadania pisemne, symulacje 1/1 czy dyskusje grupowe oraz dostępność sal. Musimy uwzględnić także odpowiednią ilość asesorów i aktorów (osób podgrywających w zadaniach symulacyjnych) oraz zadbać o komfort pracy uczestników sesji oraz równe warunki realizacji zadań. Ważna jest także rola logistyka sesji, czyli osoby dbającej o realizację ćwiczeń zgodnie z harmonogramem, przekazywanie uczestnikom instrukcji, kierowanie ich we właściwe miejsca o właściwej porze. Harmonogram sesji musi być więc ułożony tak, aby skoordynować ze sobą wszystkie czynniki ludzkie i organizacyjne, co w praktyce jest nie lada wyzwaniem.

Musimy także przygotować zestaw wszystkich materiałów na sesję, instrukcji do ćwiczeń, podręczników dla asesorów oraz przeszkolić aktorów w zakresie ich ról w zadaniach symulacyjnych.

Nie możemy również zapomnieć o odpowiedniej komunikacji do uczestników sesji Assessment Centre, w szczególności przekazaniu im wszystkich informacji organizacyjnych.

Lost Password