Ubezpieczenie firmy – z jakimi kosztami to się wiąże?

Manager

Każdy przedsiębiorca, bez względu na to, czy prowadzi małą, średnią, czy też dużą firmę niewątpliwie powinien się zabezpieczyć przed ewentualnymi wypadkami losowymi. Najlepszą formą takiej ochrony jest oczywiście ubezpieczenie działalności gospodarczej u jednego z wielu działających na terenie Polski ubezpieczycieli. Warto jednak przed wyborem konkretnej oferty zrobić dokładny rekonesans rynku, ponieważ zarówno ceny, jak i zakres ubezpieczeń bywają bardzo różne. Wśród dostępnych dla firm ubezpieczeń znajdują się zarówno oferty dotyczące ubezpieczeń mienia, jak i ochrony cywilnej. Prowadząc działalność gospodarczą trzeba się liczyć z faktem, iż zawsze w takim przypadku istnieje mniejsze lub większe ryzyko wyrządzenia szkód u osób trzecich.

Czego dotyczy ubezpieczenie działalności gospodarczej?

Zakres ubezpieczenia – OC firmy, zależy od wielu czynników. W głównej mierze bierze się tutaj pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej wartość. W myśl powyższego ubezpieczenie może obejmować zarówno budynki i lokale, jak również środki trwałe, pieniężne czy obrotowe oraz mienie pracownicze. Biorąc natomiast pod uwagę OC firmy, może ono obejmować szkody zaistniałe z wyniku wypadków przy pracy, ale również powstałe w wyniku zanieczyszczeń środowiska, szkody wyrządzone przez podwykonawców a nawet wyprodukowane towary. Ponieważ jednak wszelkie szkody najczęściej powstają w sposób niezamierzony i nieoczekiwany a jednocześnie wiążą się ze sporymi kosztami zawsze warto ubezpieczyć firmę. Co więcej w niektórych przypadkach ubezpieczenie OC działalności gospodarczej bywa obowiązkowe. Są to między innymi firmy prowadzone przez prawników, notariuszy, jak również biura podróży, prywatne przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia etc.

Ile kosztuje ubezpieczenie działalności gospodarczej?

Szukając odpowiedzi na pytanie „ile kosztuje ubezpieczenie firmy?” warto rozeznać się w ofertach poszczególnych ubezpieczycieli. Szybko da się zauważyć, iż sumy bywają tutaj bardzo rozbieżne. Najniższa stawka zaczyna się od 250 zł, jednak w przypadku dużych firm i korporacji może ona sięgać nawet kilku tysięcy. Przedstawiciel ubezpieczeniowy do wyliczenia konkretnej składki będzie potrzebował kilku podstawowych informacji. Przede wszystkim będzie to branża, w jakiej dana firma funkcjonuje oraz roczny obrót. Ważna jest też ocena ryzyka w danej branży. Niektóre bowiem działalności gospodarcze wiążą się ze zwiększonym ryzykiem, na usługi budowlane. Jedno jest pewne – o wile więcej niż suma samych składek może przedsiębiorcę kosztować zupełny brak ubezpieczenia.

Co wpływa na wysokość opłat za ubezpieczenie firmy?

Wysokość opłat zależy od pakietu oraz zakresu wybranego ubezpieczenia oraz branży. Np. w branży handlowej, narażonej na kradzieże najwyższą kładką będzie objęte właśnie ubezpieczenie od kradzieży i utraty mienia. Utrata majątku może również w tym przypadku doprowadzić do upadku firmy, dlatego też przedsiębiorcy chętnie się zabezpieczają przed taką ewentualnością płacąc bardzo wysokie niekiedy składki. W przypadku natomiast branży budowlanej najdroższe okaże się ubezpieczenie OC działalności gospodarczej. Branża ta bowiem jest statystycznie najbardziej narażona na szkody wyrządzone osobom trzecim, np. katastrofy budowlane.

Różnice w ofertach poszczególnych ubezpieczycieli – z czego wynikają?

Różnice w ofertach poszczególnych ubezpieczycieli bywają z reguły pozorne. Warto zawsze bliżej przyjrzeć się oferowanym produktom. Bywa bowiem tak, że niższa składka obejmuje mniejszy zakres ewentualnych szkód. Z pozoru natomiast wyższa, może okazać się bardziej opłacalna. Suma summarum, warto wziąć pod uwagę kwotę wypłaty w przypadku zaistnienia szkód oraz szczegółowo przeanalizować warunki jej przyznania. Niekiedy bowiem z pozoru korzystna oferta charakteryzuje się szeregiem wykluczeń, mocno nieopłacanych dla przedsiębiorcy.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe specjalizują się w ofertach dla dużych przedsiębiorstw z większym kapitałem i rocznym obrotem, inne natomiast w ofertach dla małych firm.

Lost Password