Teleopieka i jej finansowanie

Finanse

Teleopieka to usługa nowej generacji, świadczona dzięki rozwojowi na terenie Polski informatyki oraz telekomunikacji. Zarówno na terenie Polski, jak i całej Europy, społeczeństwo starzeje się, co sprawia, że teleopieka odgrywa niezwykle ważną rolę. Dzięki niej osoby starsze, które potrzebują pomocy i opieki, mają szansę czuć się bezpiecznie we własnym mieszkaniu.

Czy usługa Teleopieki jest potrzebna?

Już od kilkunastu lat możemy zaobserwować fakt iż społeczeństwo polskie się starzeje. Rodzi się coraz mniej dzieci, dlatego wzrasta procentowa przewaga osób starszych. Tym samym bardzo wielka ilość osób starszych potrzebuje kogoś kto będzie się nimi opiekował. Często jednak nie mogą liczyć na najbliższą rodzinę, czy przyjaciół. W takiej sytuacji sprawdza się doskonale program Teleopieki, który wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki. W ramach programu zobaczyć możemy świadczenia z zakresu świadczeń zdrowotnych, rehabilitacyjnych, zabezpieczających i opiekuńczo-pielęgnacyjnych, dzięki czemu każda osoba starsza objęta Teleopieką może czuć się bezpiecznie we własnym mieszkaniu.

Misja Teleopieki

Teleopieka jest programem niezwykle ważnym dla osób starszych. Dzięki niej mogą czuć się bezpieczne osoby chore i niepełnosprawne, które z różnych przyczyn przebywają samotnie stale bądź też czasowo w mieszkaniu. Teleopieka zapewnia profesjonalną pomoc, zdalną diagnozę, konsultację medyczną oraz korzystanie z usług zdrowotnych, opiekuńczych i psychologicznych. Wszystkie te elementy Teleopieki są możliwe dzięki usługom takim jak telefoniczne, internetowe i zdalne środki komunikacji.

Jak finansowany jest program Teleopieki?

Teleopieka nie mogłaby istnieć i prawidłowo funkcjonować, jeżeli nie byłoby odpowiednich środków finansowych. Projekt ten finansowany jest przede wszystkim z programów i funduszy europejskich. Jeżeli ośrodki społeczne, placówki dla osób starszych lub też niepełnosprawnych, starają się o otrzymanie dofinansowania z programów unijnych wówczas mogą brać udział w różnorodnych projektach, takich jak likwidowanie barier architektonicznych czy finansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami starszymi.

Dzięki takim środkom finansowym program Teleopieki ma szansę na prawidłowe działanie, a przede wszystkim na ciągły rozwój oraz udoskonalanie usług.

Więcej o funduszach europejskich na teleopiekę: http://teleopieka.com.pl/teleopieka-telemedycyna-programy-fundusze-europejskie+

Lost Password