urząd

W jaki sposób PPP pozwalają sprostać wymaganiom infrastrukturalnym

Zapewnienie adekwatnych do zapotrzebowania usług infrastrukturalnych to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którym stoją rząd i samorządy. Usługi infrastrukturalne są często na zbyt niskim poziomie w stosunku do oczekiwań obywateli. Wyzwania infrastrukturalne W Polsce wiele jednostek samorządu terytorialnego nie przeznacza odpowiednich środków na rozwój infrastruktury. W rezultacie znacznemu ogr...

Lost Password