Outsourcing

Outsourcing – zalety i wady

Outsourcing to znany nam współcześnie wyraz, który wywodzi się od słów outside – zewnętrzny i resourse – zasoby bądź środki dostępne. Przeciwieństwem outsourcingu jest insourcing, czyli kolejne włączenie obszarów firmy, które wcześnie zostały wydzielone. Główny cel outsourcingu Jednym z najważniejszych celów outsourcingu jest zwiększenie efektywności działalności którą prowadzimy na rynku. D...

Lost Password