faktury

Czym jest faktura przelewowa?

Faktura płatna przelewem jest dokumentem księgowym, którego termin płatności jest odroczony. O czym należy jeszcze pamiętać wystawiając tego typu dokument? Faktura przelewowa to dokumentem, którego termin płatności jest przesunięty w czasie o 7 lub 14 dni. Dzięki określeniu tego terminu kontrahent otrzymuje czytelną informację o dacie, do jakiej jest zobowiązany dokonać płatności na rzecz sprzedaw...

Lost Password