Co sprawia, że outplacement indywidualny to rozwiązanie godne uwagi?

Praca

Bywa, że utrata pracy jest trudnym doświadczeniem. Zwolnione osoby często boją się, że znalezienie posady o podobnym zakresie obowiązków oraz atrakcyjnym wynagrodzeniu będzie dużym problemem, niekiedy odbierają zwolnienie, jako osobistą porażkę i mają problem z obiektywną oceną swoich zdolności. Dotyczy to zwłaszcza osób o długim stażu w firmie, które zdążyły już nawiązać więź emocjonalną ze strukturami firmy. Pomoc pracodawcy okazuje się być ogromnym ułatwieniem, dlatego outplacement indywidualny to rozwiązanie, które z pewnością warto przemyśleć.

Na czym on polega? Outplacement indywidualny obejmuje różne formy działalności skierowane do jednostkowych pracowników, których zadaniem jest wsparcie w rozwijaniu dalszej ścieżki zawodowej. Dlaczego wdrożenie podobnych narzędzi może okazać się korzystne dla pracodawcy? W ten sposób można nie tylko efektywnie zminimalizować przykre doświadczenia, jakie niesie za sobą zwolnienie, ale również udowodnić odchodzącym pracownikom, że pracodawcy na sercu leży ich dalszy los i są gotowi pomóc im w dalszej karierze.

Co ma priorytetowe znaczenie w realizacji procesu?

Nie można zapominać, że outplacement ma duże znaczenie nie tylko ze względu na postrzeganie danego przedsiębiorstwa, ale również jest w stanie skutecznie poprawić nastroje w szeregach firmy. Realizując proces, należy w pierwszej kolejności zastanowić się, jakie rozwiązania mają szansę rzeczywiście pomóc zwalnianym pracownikom i co będzie odpowiadało ich oczekiwaniom. Pod uwagę koniecznie trzeba wziąć zmieniające się warunki rynku pracy. Ciekawym rozwiązaniem może być na przykład wyposażenie zwalnianych pracowników w zaplecze informacyjne dotyczące zakładania swojej firmy. Outplacement jest więc bardzo korzystny zarówno z perspektywy pracodawcy, jak również i pracowników, minimalizując wszystkie przykre skutki.

Lost Password