Składki ZUS dla przedsiębiorców – o czym trzeba pamiętać

Finanse

Prowadząc własną działalność musisz pamiętać, nie tylko o regularnym płaceniu podatków, lecz także o odprowadzaniu co miesięcznych składek od swojego wynagrodzenia. Jeśli nie będziesz ich opłacać, to zostanie naliczona Ci wysoka kara. Sprawdź, więc w naszym poradniku, które składki są obowiązkowe a które dobrowolne? Jak je obliczyć, oraz jak wpływają na wysokość wypłacanych później świadczeń.

Jeśli prowadzisz firmę doskonale zdajesz sobie sprawę, że pewnych obowiązków uniknąć się nie da. Chociażby regularnego rozliczania podatków, czy też opłacania składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązki te, nie tylko pożerają Twoje pieniądze, lecz również pochłaniają Twój czas. Choć, nie można uniknąć ich płacenia, można jednak ułatwić sobie ich rozliczanie, korzystając z e-Zus zintegrowanym z elektroniczną księgowością w wfirma.pl.

Obowiązkowe świadczenia ZUS dla przedsiębiorców

Najważniejszą składką, odprowadzaną do budżetu Państwa jest składka na ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie tam są gromadzone, nasze środki, z których następnie są wypłacane świadczenia takie jak emerytura, czy renta. Obowiązkowo do ZUS musisz odprowadzić składkę:

  • emerytalną – wynoszącą 19,52% od podstawy naliczenia;
  • rentową – która stanowi 8% podstawy naliczenia;
  • wypadkową – której kwota wynosi 1,8%/1,67%; naliczenia od podstawy, zależnie od warunków i rodzaju wykonywanej pracy.

Podstawę naliczenia składek stanowi 60% z prognozowanego, średniego wynagrodzenia miesięcznego. W roku 2019 kwota ta wynosi 4765 zł. Wyliczając więc 60% z 4765 zł, daje to w sumie 2859 zł –  jest to kwota minimalna, od której naliczana jest składka. Oczywiście jeśli chcemy odkładać więcej, można zadeklarować wyższą kwotę podstawy.

Do grupy składek obligatoryjnych, czyli obowiązkowych, z których nie można zrezygnować, należą opłaty na NFZ, czyli składki ubezpieczenia zdrowotnego. Dla osób prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą jest ona stała i ustalana odgórnie. W 2019 roku stanowi ona 9% podstawy, która wynosi 75% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego. Zmiana wysokości składek ulega zmianie wraz, ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia. Na rok 2019 składka na NFZ wynosi 294,78 zł.

Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją działalność gospodarczą albo zakładasz ją na nową po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia poprzednio prowadzonej działalności, możesz skorzystać z preferencyjnych stawek składek na ZUS i NFZ.

Opcjonalne składki ZUS

Prowadząc firmę możesz jednak zdecydować, czy chcesz opłacać dodatkową składkę na świadczenia chorobowe. Gwarantują one wypłatę pieniędzy, jeśli przedsiębiorca w wyniku choroby jest niezdolny do wykonywania swojej pracy, co potwierdza lekarz wypisując L4.

Kwota wynagrodzenia chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia miesięcznego. Istnieją również sytuację, w których masz prawo do 100% wynagrodzenia, np.:

  • gdy dojdzie do wypadku w drodze do pracy;
  • w wyniku choroby w okresie ciąży
  • musisz się poddać niezbędnym badaniom lekarskim.

Świadczenie chorobowe, co do zasady jest wypłacane po 30 dniach od dnia rozpoczęcia działalności, pod warunkiem, że nie ma żadnych zaległości. Osoby, które wcześniej opłacały składki chorobowe (np. były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, gdzie ubezpieczenie chorobowe jest obligatoryjne, a między dniem rozwiązania stosunku pracy a rozpoczęciem prowadzenia działalności nie minęło 30 dni) zachowują ciągłość.

Od czego zależy kwota wypłacanych świadczeń

W poradniku zostały podane przykłady stawek minimalnych za poszczególne świadczenia. Musisz jednak pamiętać, że wpłacając minimalne stawki, otrzymasz również minimalne świadczenia. Jeśli, więc nie posiadasz innych zabezpieczeń, np. IKZE lub IKE musisz liczyć się z tym, że w przyszłości nie otrzymasz zbyt wielu pieniędzy na życie. To samo dotyczy składek chorobowych. Im mniejszą podstawę obliczenia składki zgłosisz, tym mniej pieniędzy otrzymasz podczas choroby.

Kobiety prowadzące działalność muszą również pamiętać, że jeśli chcą otrzymać wyższe świadczenia w przypadku ciąży i urlopu wychowawczego, muszą płacić wyższe składki minimum przez rok.

Należ więc się zastanowić czy nie warto nieco więcej zainwestować w przyszłość i zabezpieczyć się przed niespodziewanymi sytuacjami życiowymi.

Lost Password