Samochód firmowy – jak nie dać się oszukać?

Biznes

Z badań TomTom Telematics, przeprowadzonych wśród 300 menedżerów wyższego szczebla w Polsce wynika, że większość krajowych firm (94%) wysyła swoich pracowników w podróże służbowe autami firmowymi lub ich własnym samochodami. Wyniki ankiet zwracają również uwagę na brak odpowiednich procedur kontrolnych w firmach. Jeden na trzech ankietowanych menedżerów przyznaje, że jego firma w żaden sposób nie monitoruje zachowania swoich pracowników na drogach.

Brak jakiejkolwiek kontroli pracowników korzystających z samochodów służbowych, może być traktowany przez nich, jako „ciche przyzwolenie” do nadużywania auta firmowego do celów prywatnych, niesumiennego wykonywania swoich obowiązków, czy nawet kradzieży paliwa. Jak zatem nie dać się oszukać nieuczciwym pracownikom? Rozwiązaniem tego problemu jest monitoring floty, który pozwoli managerowi uzyskać dostęp do informacji na temat faktycznego wykorzystywania samochodów służbowych przez pracowników oraz podjąć kroki w kierunku podniesienia efektywności floty.

Systemy telematyczne eliminują nadużycia pracownicze aut służbowych

Dzięki dostarczanym przez systemy telematyczne informacjom na temat aktualnego położenia samochodów firmowych, manager floty może z łatwością nadzorować przebieg zadań zleconych pracownikom terenowym, a co za tym idzie wykrywać i likwidować nadużycia korzystania z aut służbowych przez pracowników. Nasza aplikacja umożliwia identyfikowanie poszczególnych kierowców. Każdy z pracowników posiada swój indywidualny profil rozpoznawany dzięki zastosowaniu kart identyfikujących.

Dzięki temu, manager może szczegółowo rozliczać każdego z kierowców z jego pracy, nawet w przypadku, gdy korzysta on z różnych aut służbowych. Systemy telematyczne zbierają dane na temat czasu pracy kierowcy, ilości przejechanych przez niego kilometrów oraz informacje o jego stylu jazdy, w tym między innymi na temat zużycia paliwa. Nasze rozwiązanie umożliwia także określenie dozwolonych stref operowania pojazdu. W przypadku, gdy auto opuści wyznaczoną wcześniej strefę, system automatycznie wyśle powiadomienie do managera o naruszeniu zasad korzystania z auta służbowego. Dodatkowo, podczas przypisywania stref dozwolonych, aplikacja daje możliwość wyszczególnienia godzin, w których ograniczenia będą obowiązywać. Rozwiązanie to sprawdza się świetnie w nadzorowaniu pracowników regionalnych. Ponadto, nasza aplikacja pozwala rozróżniać typy wyjazdów. Jeśli auto wykorzystywane jest zarówno jako samochód służbowy, jak i prywatny, oba tryby można rozróżnić przy pomocy wciśnięcia jednego klawisza. Zapewnia to kierowcy pełną anonimowość na w zakresie tras przebytych, definiowanych jako prywatne, a managerowi gwarantuje zabezpieczenie przed nadużywaniem auta do celów prywatnych, w czasie pracy.

Źródło: Finder – Monitoring pojazdów

Lost Password