Jak przebiega certyfikacja systemu zarządzania jakością?

Biznes

Aby organizacja mogła uzyskać certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością konieczne jest wdrożenie wszelkich założeń normy. Najczęściej w pierwszej kolejności przeprowadzany jest audyt wstępny. Podczas niego audytor z jednostki certyfikującej sprawdza, na ile obecny stan organizacji jest zgodny z zasadami ISO 9001.

Następnym krokiem jest wprowadzenie niezbędnych zmian, aby System Zarządzania Jakością odpowiadał wymaganiom normy. Na tym etapie konieczne jest przeprowadzenie kursów dla personelu różnych stopni z zakresu ISO 9001. Poza zmianami organizacyjnymi należy również opracować różnego rodzaju dokumenty systemowe np. opisy stanowisk, czy Księgę Jakości. Gdy organizacja jest już dostosowana na każdym poziomie do zasad wymienionych w normie ISO 9001, może zgłosić się na audyt certyfikacyjny. Certyfikacja systemu zarządzania przeprowadzana jest przez audytora zewnętrznego z jednostki certyfikacyjnej. Jeśli  podczas kontroli okaże się, że istnieją jeszcze niezgodności, to organizacja ma obowiązek je skorygować w określonym czasie. Kiedy wszystkie założenie normy są spełnione, przedsiębiorstwo otrzymuje certyfikat, który jest ważny przez 3 lata.

Dlaczego warto posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością?

Certyfikacja systemu zarządzania niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim samo wdrożenie normy poprawia strukturę i przejrzystość firmy, dzięki czemu zarządzanie nią jest łatwiejsze. Poza tym należy spodziewać się nie tylko poprawy jakości działań, ale też zwiększenia ich efektywności. Niesie to za sobą konkretne korzyści finansowe, dzięki obniżeniu kosztów operacyjnych i wzroście przychodów. Warto też zauważyć, że certyfikat przyznany przez niezależną organizację certyfikacyjną budzi zaufanie klientów oraz kontrahentów. Przedsiębiorstwo, które wprowadzi certyfikację systemu zarządzania może też spodziewać się poprawy wizerunku na arenie międzynarodowej ponieważ norma ISO 9001 jest niezwykle szanowana na całym świecie.

Lost Password