Prawidłowe projektowanie linii pakujących

Biznes

Producenci stosujący linie produkcyjne mają dużo możliwości wpływania na ich ergonomię. Od rodzaju branży i produktu zależy, jak będzie on transportowany i jakie etapy produkcji będą wykonywane w hali produkcyjnej. Dopasowanie maszyn ułatwia szybką zmianę asortymentu oraz wykonywanie krótkich serii produktowych. To zwiększa możliwości tworzenia opakowań dostosowanych do wymagań konkretnych klientów.

Możliwości rozbudowywania linii produkcyjnych o dodatkowe poziomy

W celu zapewnienia odpowiednich okresów na konkretne czynności technologiczne warto zwiększyć ilość poziomów, na jakich przemieszczany jest towar. Przy produktach sypkich mogą być to podajniki ślimakowe. Takie układy mogą przenosić wyroby pomiędzy kondygnacjami. W ten sposób ułatwione jest rozmieszczenie działów w różnych miejscach budynku produkcyjnego. Przyjęty podział obiektu na strefy konkretnych zadań ułatwia planowanie procesem produkcji i pakowania.

Konfekcjonowanie i pakowanie indywidualne

Wytworzony produkt musi spełniać oczekiwania różnych klientów. Często może on mieć ten sam skład jednak opakowanie i oznaczenia na produkcie muszą być dopasowane do wymagań konkretnego rynku. Takie układy maszyn pozwalające na pakowanie powinny mieć możliwość szybkiej zmiany opakowań oraz zapas wydajności, aby nie spowalniać linii, dostarczającej gotowe wyroby. Dopasowane do specyfiki produkcji systemy pakujące umożliwiają automatyzację tego procesu i ograniczenie roli pracowników jedynie do roli nadzorującej.

Wytwarzanie opakowań detalicznych

Działające na końcu linii produkcyjnej maszyny pakujące mają możliwość odważania określonej porcji produktu. W ten sposób firma może szybko reagować na potrzeby klientów i przygotowywać taką wielkość opakowań, jakie są potrzebne w danym momencie. Wysoka dokładność takiego procesu pozwala na zmniejszenie start wynikających ze zwrotu towaru nietrzymającego parametrów założonych w zamówieniu. Dzięki pracy wykonanej przez maszyny można mieć pewność, że opakowania i sposób ich zamknięcia będą powtarzalne. To ważne w wypadku wykonywania produkcji towarów markowych lub dla klientów oczekujących wyższych standardów oraz ujednolicenia wyrobów dostępnych w sprzedaży detalicznej. Sterowane komputerowo urządzenia można cały czas monitorować i zmieniać ich parametry.

Lost Password