Płynność finansowa – jak wpływa na Twoje przedsiębiorstwo?

Finanse

Dobra kondycja finansowa firmy jest priorytetem każdego przedsiębiorcy. Wielu z nich uważa, że jest to podstawowy czynnik, który świadczy o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa. Jednak zbyt mała ilość lub nawet brak środków pieniężnych na prowadzenie firmy to jeden z najczęstszych problemów, z którymi borykają się małe i średnie polskie firmy.

Czym jest płynność finansowa?

Zanim przejdziemy do tego jakie korzyści dla firmy niesie płynność finansowa, warto określić, co dokładnie kryje się pod tym pojęciem. Płynność finansowa to zdolność firmy do regulowania bieżących wydatków oraz zobowiązań w wyznaczonym terminie.

Wpływa ona na rozliczanie się z partnerami biznesowymi, a także terminowewypłacanie wynagrodzeń pracownikom. Bardzo często płynność finansowa jest ważniejsza niż sam zysk firmy. Przedsiębiorstwa są narażone na upadłość nawet wtedy, gdy mimo przychodów nie posiadają środków na wywiązanie się ze zobowiązań finansowych.

Co daje płynność finansowa?

Nierzadko działalność przedsiębiorstwa oceniana jest przez pryzmat płynności finansowej. Niska ocena może nieść za sobą nieufność współpracujących kontrahentów oraz instytucji finansowych. Z kolei za wysoki poziom płynności finansowej zmniejsza rentowność firmy i może być przyczyną zamrożenia części kapitału obrotowego.

Problemy z płynnością finansową mogą nie tylko zrazić naszych kontrahentów, ale także generować niezadowolenie pracowników. Firma nie będzie w stanie kupić na czas materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności. To z kolei może narazić firmę na kary czy odsetki, za niewywiązanie się z terminów. Gdy taka sytuacja będzie miała miejsce – zadziała tak zwany efekt kuli śnieżnej i przedsiębiorstwo może zbankrutować. Jak widać upadek firmy może być spowodowany nie tylko brakiem dochodów, ale także utratą płynności finansowej.

Jak poprawić płynność finansową?

Jak widać warto dbać, o płynność finansową firmy. Dlatego, gdy pojawią się pierwsze oznaki, że jest ona zagrożona, warto zastanowić się co jest tego przyczyną i jak temu zaradzić. Najpopularniejszymi narzędziami, dzięki którym można poprawić płynność finansową firmy są:

– kredyt obrotowy – dzięki niemu przedsiębiorstwo może szybko pozyskać środki na zakup towarów lub uregulowanie należności;

– pozyskanie inwestora;

– faktoring, czyli usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową faktur z tytułu dostaw i usług z odroczonym terminem płatności i szybką zamianę faktur na gotówkę.

Coraz więcej firm z sektora MŚP decyduje się na ostatni z wymienionych sposobów, czyli właśnie faktoring. Dlaczego? Faktoring obniża ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej – pozyskane od faktora środki, można wykorzystać do wcześniejszej spłaty własnych zobowiązań, co wpłynie pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Wybierając faktora warto zdecydować się na firmę faktoringową
o ugruntowanej pozycji, której będziemy pewni, np. Bibby Financial Services.

Lost Password