Pierwsza chwilówka? Oto, co powinna zawierać umowa pożyczki

Finanse

Mimo że chwilówki stały się w ostatnim czasie bardzo popularne, a grono klientów firm pożyczkowych stale się powiększa, w dalszym ciągu wiele osób nie do końca wie, na jakiej zasadzie działają szybkie pożyczki. Sprawia to, że skorzystanie z tego rozwiązania często nadal wiąże się z niepewnością, a czasami nawet strachem przed ryzykiem, z jakim w naszych wyobrażeniach łączymy branżę pozabankową.

W rzeczywistości korzystanie z chwilówek jest całkowicie bezpieczne, oczywiście pod warunkiem, że już na samym początku wiemy, na jakie elementy należy zwrócić uwagę. Pomoże to w wybraniu wiarygodnego pożyczkodawcy, co sprawi, że pożyczka stanie się łatwym sposobem na pokrycie niespodziewanych wydatków i nie będzie wiązała się z żadnymi nieprzewidzianymi komplikacjami. Mogłoby się wydawać, że najtrudniejszą rzeczą jest samo znalezienie tej najlepszej oferty w całej masie zalewających nas możliwości, wystarczy jednak skorzystać z porównywarki pożyczek jak na przykład https://loanscouter.com/pl/, by w łatwy sposób wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Na tym jednak nie koniec, ponieważ równie ważna, o ile nie ważniejsza, jest umowa pożyczki oraz znajdujące się w niej zapisy.

Czym jest umowa pożyczki?

Udzielanie pożyczek uregulowane jest w przepisach kodeksu cywilnego i zgodnie z tymi regulacjami wymaga zawarcia umowy pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą. Jest to dokument, w którym jedna strona zobowiązuje się do udzielenia pożyczki, a osoba otrzymująca takie środki zgadza się zwrócić je w określonym osobnymi zapisami czasie. Warto podkreślić, że warunki, na jakich pożyczki mogą być udzielane, nie są regulowane prawnie. Dlatego też zdarzają się przypadki, że ta sama kwota pożyczki udzielona przez różnych pożyczkodawców może zostać przyznana na zupełnie odmiennych warunkach.

W przypadku firm pozabankowych klientom udostępniana jest tak zwana umowa ramowa, która zawiera szczegółowe informacje o warunkach, na jakich dany pożyczkodawca udziela pożyczek. W ten sposób jeszcze przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z konkretnej oferty możliwe jest zapoznanie się z jej szczegółami. Warto skorzystać z takiej możliwości, ponieważ pozwoli poznać również te elementy oferty, które mogły zostać pominięte w materiałach reklamowych.

Co musi zawierać umowa?

Istnieje szereg elementów, które powinna zawierać każda umowa. Ponieważ każda pożyczka może wywrzeć duży wpływ na naszą stabilność finansową, należy dobrze sprawdzić, czy wszystkie istotne zapisy znajdują się w takim dokumencie przed złożeniem na nim naszego podpisu.

  • Strony umowy: Każda umowa pożyczki musi nie tylko dokładnie określić strony, czyli pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę, ale też zawierać ich dokładne dane.
  • Wysokość pożyczki: Kwota pożyczki musi być dokładnie określona już na samym początku, to również na jej podstawie zostaną obliczone dodatkowe koszty, dlatego jest to bardzo istotny element.
  • Czas obowiązywania umowy: Umowa pożyczki nie musi zawierać dokładnej daty spłaty, jednak określenie jej pozwala na uniknięcie nieprzyjemnych komplikacji, dlatego warto zadbać, by taki zapis znalazł się w dokumencie.
  • Dodatkowe koszty: Zwracając pożyczkę, należy oddać nie tylko pożyczoną kwotę, ale też dodatkowe opłaty wynikające z oprocentowania oraz prowizji. Informacje o tym, jak takie koszty zostaną obliczone i ile wyniosą, musi znaleźć się w umowie, jeżeli chcemy uniknąć przykrej niespodzianki w chwili spłaty. Zawierając umowę z firmą pożyczkową, warto również sprawdzić, czy zawarte w umowie warunki odpowiadają tym jakie były obiecywane w wybranej przez nas ofercie.
  • Postępowanie w przypadku opóźnień w spłacie: Wiele firm pożyczkowych pozwala na przedłużenie terminu spłaty, jednak to czy taka opcja jest dostępna, a także to czy będzie ona darmowa, powinno zostać jasno określone w umowie. Ważne są również informacje o tym, jakie kroki zostaną podjęte przez pożyczkodawcę w przypadku nieterminowej spłaty.
  • Zerwanie umowy: Warto również upewnić się, że w umowie zawarte są regulacje tego, na jakiej podstawie strony mogą odstąpić od umowy.

Na co należy uważać?

Mówi się, że przezorny zawsze ubezpieczony, dlatego właśnie, nawet jeżeli jesteśmy przekonani o wiarygodności wybranej przez nas pożyczki, dokładne przeczytanie umowy przed jej podpisaniem jest podstawą bezpiecznego pożyczania. Ważne jest również wyjaśnienie wszystkich niezrozumiałych zapisów, które mogą się w niej znaleźć. Dopiero po dokładnym zapoznaniu się z dokumentem oraz upewnieniu się, że znajdują się w nim wszystkie niezbędne zapisy, nadejdzie moment na złożenie podpisu i wzięcie pożyczki.

Lost Password