Otwierasz własne przedsiębiorstwo i będziesz zatrudniać pracowników – sprawdź, jak przygotować listę płac

Praca

Lista płac to niezwykle ważny dokument, w którego treści zawarte są informacje odnoszące się do naliczania wynagrodzenia wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Z jakich elementów powinna składać się prawidłowo sporządzona lista płac? Podpowiadamy.

Kiedy i na jakiej podstawie przygotować listę płac?

Jak powszechnie wiadomo, jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest wypłacenie stosownego wynagrodzenia wszystkim zatrudnionym pracownikom. Pomimo tego, że lista płac jest dosyć powszechnym dokumentem księgowym, to jej sporządzanie nie jest koniecznością wynikającą z regulacji prawnych. Niemniej jednak zdecydowana większość firm decyduje się na dołączenie listy płac do swojej ewidencji.

Lista płac jest dokumentem księgowym sporządzanym na podstawie innych równie ważnych dokumentów. Należą do nich przede wszystkim:
– umowa o pracę,
– ewidencja czasu pracy oraz lista obecności,
– stosownej adnotacji odnoszącej się do przyznania dodatków do wynagrodzenia.

Jakie elementy musi zawierać lista płac

Pomimo tego, że obowiązujące regulacje prawne nie określają elementów, jakie powinna zawierać prawidłowo sporządzona lista płac, to do tych podstawowych zaliczyć możemy między innymi:

  1. nazwę pracodawcy;
  2. nazwę bądź oznaczenie listy płac;
  3. datę sporządzenia listy płac;
  4. okres, którego dotyczy;
  5. imiona i nazwiska zatrudnionych pracowników;
  6. datę wypłaty wynagrodzeń;
  7. wszystkie składniki wynagrodzenia tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do pensji (premia, prowizja), podstawę wymiary składek na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika, koszty uzyskania przychodu, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (wyliczoną i odliczoną od podatku dochodowego), kwotę wolną od podatku, podstawę naliczenia podatku dochodowego, naliczoną i należną zaliczkę na podatek, różnego rodzaju potrącenia (z tytułu ubezpieczenia grupowego, komornicze, alimentacyjne), wynagrodzenie netto do wypłaty;
  8. czytelny podpis osoby sporządzającej oraz osoby akceptującej listę płac;
  9. czytelne podpisy pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie do ręki.

Opłacanie składek ZUS

Pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie o umowę o pracę, zobowiązani są do terminowego opłacania składek ZUS, w tym składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Informacje na temat ich wysokości również powinny zostać ujęte w sporządzanej liście płac. W tym wypadku należy pamiętać o tym, że wysokość składek odprowadzanych do ZUS, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmienia się co roku, dlatego też dla wielu pracodawców, którzy zajmują się samodzielnym prowadzeniem księgowości, jest to zadanie bardzo skomplikowane i czasochłonne. Niemniej jednak prowadzenie kompletnej listy płac, wcale nie musi być trudne.

Lost Password