Od czego jest adwokat?

Biznes

Adwokat to specjalista z dziedziny prawa mający wykształcenie prawnicze z odbytą aplikacją adwokacką. Adwokat świadczy pomoc prawną i aby pracować w zawodzie musi zdać egzamin uprawniający go do tego.

Czym zajmuje się adwokat?

Praca adwokata polega na udzielaniu pomocy prawnej, doradztwie oraz obronie osób oskarżonych w sprawach karnych. Reprezentuje on klienta przed sądem w sprawach cywilnych oraz sporządza opinie prawne i projekty aktów prawnych. Adwokat ma za zadanie tworzyć umowy, statuty oraz inne dokumenty, które mają charakter prawny.
Podczas obsługi osób fizycznych adwokaci mają do czynienia z prawem rodzinnym, karnym oraz cywilnym. Oznacza to, że mają oni za zadanie na mocy podpisanego pełnomocnictwa reprezentować klientów w sądzie w czasie procesu.
Adwokaci obsługujący podmioty prawne zajmują się prawem handlowym, finansowym i administracyjnym. W takich sytuacjach mają oni za zadanie pomóc w tworzeniu oraz podpisywaniu umów, doradzać w sprawach podatkowych, a także pomóc w zakładaniu spółek.

Gdzie pracuje adwokat?

Osoby będące adwokatami pracują w kancelariach adwokackich tworzonych przez zespół ludzi. Adwokat może także prowadzić własną kancelarię lub mieć wspólnika. Podczas pracy w zespołach odbywa się ona na zasadzie podziału na konkretne specjalizacje.
Niektóre kancelarie adwokackie z góry określają sobie dziedzinę prawa jaką będą się zajmować, co pozwala na zbudowanie większego zaufania klientów, a także nabycie większej praktyki. Wyodrębnienie konkretnej gałęzi prawa pomoże w udzielaniu porad oraz pomocy prawnej, która będzie bardzo dobra jakościowo.
Ze względu na wysokie koszty usług adwokackich kancelarie takie świadczą pomoc doraźną polegającą na udzielaniu darmowych porad prawnych, wyjaśnieniu pewnych kwestii, a także pomocy w sporządzeniu podstawowych dokumentów.

Jak zostać adwokatem?

Aby zostać adwokatem należy przejść następujące etapy:
– ukończyć studia prawnicze,
– podejść do egzaminu na aplikację adwokacką,
– odbyć trzyletnią aplikację, w ciągu której co rok sprawdzana jest wiedza kandydata,
– zdać egzamin zawodowy i wpisać się na listę adwokacką.

Artykuł opracowano we współpracy z kancelariaminsk.pl

Lost Password