Nowe obowiązki biur rachunkowych, czyli czym jest AML?

Finanse

AML (Anti-Money Laundering) to europejska dyrektywa, określająca procedury, których celem jest zapobieganie zjawisku prania pieniędzy. W odpowiedzi na ten dokument powstała ustawa, obowiązująca od 1 marca 2018. Dzięki niej polskie prawo mogło zostać dostosowane do europejskich standardów.

Jakie firmy muszą wdrożyć procedury AML?

Do takich przedsiębiorstw można zaliczyć m.in.: biura rachunkowe, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, właścicieli komisów samochodowych oraz samochodowych, pośredników ubezpieczeniowych, pośredników kredytowo-pożyczkowych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. O obowiązek wdrożenia procedur AML muszą zatroszczyć się także:

  1. banki;
  2. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOKi);
  3. firmy inwestycyjne;
  4. podmioty prowadzące działalność kantorową;
  5. operatorzy pocztowi.

Ta lista jest jednak znacznie bardziej rozbudowana. Aby poznać kompletny spis takich podmiotów, należy zapoznać się z ustawą.

Co obejmuje procedura AML?

Kształt tego dokumentu uzależniony jest od tego, czym zajmuje się konkretna firma i jakiej jest wielkości. Na podstawie takiej charakterystyki można określić, co dokładnie powinien zawierać dokument oraz jak powinna być sformułowana treść procedury wewnętrznej.

W pakiecie dokumentów powinna znajdować się ocena ryzyka prania pieniędzy, dotycząca konkretnego podmiotu. Ważne są także zasady rozpoznawania tego ryzyka oraz zasady weryfikowania, czy dotychczasowa ocena ryzyka dalej jest aktualna.

AML, w zależności od profilu działalności firmy, może także precyzować zasady, określające sposób zgłaszania różnorodnych naruszeń i zasady kontroli wewnętrznej. Cenne mogą okazać się także reguły, według których przeprowadzane będą szkolenia, mające na celu wyposażenie pracowników w wiedzę na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Wdrażanie AML w biurach rachunkowych

Wcześniej wspomniane zagadnienia to tylko czubek góry lodowej. Procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest dokumentem, na którym ma się opierać cała polityka AML w firmie, toteż najważniejsze zagadnienia reguluje wiele punktów. Jeśli chodzi o biura rachunkowe, to nie ma znaczenia, czy firma prowadzi pełne księgi klienta czy jedynie KPiR – w obu przypadkach należy wdrożyć procedurę, przestrzegając przy tym obowiązujących terminów.

Jak zadbać o bezbłędne wdrożenie procedury AML?

Jednym z rozwiązań jest zdanie się na pakiet dokumentów, przygotowany przez Radcę Prawnego. Taką opcję proponuje firma Kalkulator Księgowy. W ofercie znaleźć można także m.in.: rezerwy na nagrody jubileuszowe, na naprawy gwarancyjne, na urlopy, rezerwy emerytalne, cash flow czy sprawozdanie przepływów pieniężnych. Wybór precyzyjnie przygotowanego pakietu dokumentów sprawia, że biuro rachunkowe poświęca całej sprawie minimum czasu i wysiłku. Aby skorzystać z takiej opcji, należy jedynie wprowadzić dane. W dokumentacji uwzględniono także wymagane załączniki, np. wzór oświadczeń o wyniku bieżącej analizy przeprowadzonych transakcji.

Lost Password