Nowa ustawa deweloperska – co ma się zmienić?

Nieruchomości

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmuje się pracami nad ustawą deweloperską, która ma zapewnić klientom jeszcze lepszą ochronę. Co ma się zmienić i kiedy przepisy mają wejść w życie?

Aktualnie kupujący mieszkania od deweloperów są zabezpieczeni na dobrym poziomie – mogą dokładnie sprawdzić sprzedającego, aby wiedzieć, w jakiej jest kondycji, a potem podjąć odpowiednią decyzję. Jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pracuje nad nowymi zmianami w ustawie deweloperskiej, która ma lepiej chronić kupujących.

Założenia do projektu nowelizacji będą dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa transakcji. Ich celem jest zagwarantowanie nabywcom większej ochrony w razie upadku dewelopera, w sytuacji, gdy dojdzie do zaprzestania prac na budowie, wypowiedzenia umowy przez bank o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego czy też sytuacji, gdy dochodzi do nieterminowego przeniesienia własności.

Zmiany mają dotyczyć głównie:

  • likwidacji otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych, które nie mają zabezpieczeń, ponieważ nie chronią one konsumentów wystarczająco dobrze przed utratą pieniędzy w razie upadku firmy lub niedokończenia przez nią budowy
  • prowadzenia wpłat na zamknięte mieszkaniowe rachunki powiernicze albo rachunki towar, ale z gwarancją bankową lub ubezpieczeniową, dlatego klient w razie problemów mógłby odzyskać pełną sumę
  • prowadzenia wpłat zgodnie z postępami prac na budowie – bank miałby możliwość kontroli postępów i wypłaty kolejnych transz przy przejściu na następny etap budowy
  • zakładanie mieszkaniowych rachunków powierniczych dla wyodrębnionych przedsięwzięć deweloperskich, co pozwala na łatwiejsze dochodzenie roszczeń

To tylko wybrane zmiany, które mają być wprowadzone przez nową ustawę. Jeśli zatem będziemy chcieli zakupić nowy lokal, wtedy po zmianach mamy być lepiej chronieni przed upadłością czy innymi problemami, jakich może doświadczyć deweloper w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie – to korzystne zmiany dla każdego kupującego, który po wejściu w życie nowelizacji zakupi mieszkanie.

Lost Password