Kiedy należy prowadzić pełną księgowość?

Podatki

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli tak zwanej pełnej księgowości jest czymś skomplikowanym, w związku z czym należy to powierzyć doświadczonym księgowym. Zwłaszcza powinni mieć to na uwadze właściciele większych przedsiębiorstw. Jeśli bowiem o to zadbają to nie będą musieli przejmować się, że ich interesy są źle prowadzone.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Podmioty, które muszą prowadzić księgi rachunkowe to: spółki cywilne, spółki handlowe, wszelkie osoby prawne za wyjątkiem NBP i Skarbu Państwa. Drugą grupą są spółki cywilne (osób fizycznych), osoby fizyczne, spółki partnerskie, spółki jawne (osób fizycznych), spółdzielnie socjalne, wtedy, gdy ich przychody ze sprzedaży netto za rok ubiegły wyniosły przynajmniej równowartość w PLN miliona dwieście tysięcy euro. Bardzo ważne jest to, by pamiętać, że przeliczenie kwoty wyrażonej w euro powinno być zrobione po kursie NBP, obowiązującego  na dzień 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy. Warto też sprawdzić w stosownych regulacjach prawnych, które jeszcze grupy są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Firmy prowadzące pełną księgowość powinny zwrócić uwagę na programy dla biur rachunkowych sage.com.pl, gdzie wystarczy wykupić odpowiedni pakiet, żeby być pewnym, że rachunkowość w prowadzonym przedsiębiorstwie będzie poprowadzona bezbłędnie. Jest to innowacyjne rozwiązanie, na jakie na pewno zdecydować powinni się przedsiębiorcy dla jakich liczy się wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Co obejmuje pełna księgowość?

Pełna księgowość stanowi rozbudowany, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, służący bezpośrednio do kontroli, analizy oraz wytwarzania informacji z zakresu sytuacji firmy w danym momencie bądź na przestrzeni jakiegoś okresu. Obejmuje ona nie tylko obliczenie podatku, ale i pozwala stworzyć pełen obraz finansów przedsiębiorstwa. Prowadzenie pełnej księgowości pozwala zewidencjonować wszystkie wpływy firmy, co do grosza.

Lost Password