Kto najczęściej pożycza pieniądze w trybie online?

Finanse

Pożyczki pozabankowe, tak zwane chwilówki są obecne od lat na polskim rynku finansowym. Nie stanowią jeszcze realnej konkurencji dla kredytów bankowych, ale jeśli klient chce pożyczyć względnie niską kwotę pieniędzy w krótkim czasie, pożyczka chwilówka najprawdopodobniej będzie dla niego najlepszym wyborem. Można ją zaciągnąć w oddziale stacjonarnym firmy pożyczkowej lub w trybie online. Kto najczęściej decyduje się na taki krok?

Profil pożyczkobiorcy w sieci

Aktualny raport przedstawiony przez Biuro Informacji Kredytowej wskazuje, że najczęściej po pożyczki chwilówki w trybie online sięgają osoby młode. W grupie tychże pożyczkobiorców aż 62 proc. osób nie przekroczyło 34. roku życia.

Pieniądze pozyskane w sieci w ramach pożyczki gotówkowej pozabankowej pożyczkobiorcy najczęściej przeznaczają na takie cele jak:

  • niespodziewane wydatki, np. naprawę samochodu – 37 proc. wskazań,
  • bieżące potrzeby – 23 proc. wskazań,
  • zakup sprzętu AGD – 18 proc. wskazań,
  • remont mieszkania – 17 proc. wskazań,
  • leczenie własne lub członków rodziny – 15 proc. wskazań,
  • pokrycie wcześniejszych zobowiązań – 10 proc.

Za kluczową zaletę pożyczek chwilówek ich użytkownicy uznają to, że można je zaciągnąć w bardzo krótkim czasie, zdecydowanie szybciej niż kredyt bankowy. Co piąty respondent w badaniu BIK, będący klientem instytucji pozabankowych udzielających pożyczek online wskazał, że wybrał tę formę zewnętrznego finansowania, ponieważ nie mógł z różnych powodów zaciągnąć kredytu w banku.

Szacuje się, że średnia wysokość chwilówki w Polsce wynosi 1700 zł, a to stosunkowo niewielka kwota pieniędzy. Spłata zobowiązania dzięki temu nie powinna nastręczać zbyt wielu problemów pożyczkobiorcom, którzy jednak w 40 proc. przypadków mają opóźnienia w spłatach przekraczające nawet 90 dni.

Bezpieczeństwo pożyczkobiorcy

W sieci nie brakuje wszelkiego rodzaju pożyczek chwilówek – tradycyjnych i ratalnych, dlatego klienci mają szerokie możliwości wyboru. Liczne rankingi najlepszych pożyczek miesiąca czy kwartału pomagają w podjęciu decyzji, z jaką firmą pożyczkową najlepiej podpisać umowę.

Pożyczkobiorca powinien sprawdzić, czy firma pożyczkowa działa legalnie i spełnia warunki określone w ustawie o kredycie hipotecznym oraz ustawie o kredycie konsumenckim. Między innymi taka firma powinna być wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wszystkie legalnie działające firmy muszą dokonać płatnego wpisu do rejestru i jest to rzetelnie prowadzona baza danych, która będzie musiała zostać uzupełniona do lipca 2018 roku. Obecnie zdecydowana większość polskich pożyczkodawców już się w niej znajduje.

Aby wpis został dokonany, firma pożyczkowa musi prowadzić działalność finansową w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem zakładowym w postaci wkładu własnego, w wysokości co najmniej 200 tys. zł. Pieniądze te nie mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych, m.in. z obligacji, pożyczek czy kredytów. Warto podkreślić, że członkowie zarządu spółki lub jej rady nadzorczej nie mogą być osobami karanymi.

Dla własnego bezpieczeństwa pożyczkobiorca przed ostatecznym zaciągnięciem pożyczki powinien zasięgnąć informacji o pożyczkobiorcy wśród swoich znajomych, rodziny, czy na forach tematycznych w internecie. Pożyczkodawca musi przedstawić mu do wglądu umowę pożyczkową oraz tabelę opłat i prowizji.

Lost Password