Czy można wcześniej spłacić kredyt hipoteczny?

Finanse

Większość z nas nie może sobie pozwolić na sfinansowanie wymarzonego M bez konieczności zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Jednak wizja kilkudziesięciu lat z długiem jest dla wszystkich przytłaczającym balastem. Czy można wcześniej spłacić kredyt hipoteczny?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy warto?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego to kusząca wizja każdego kredytobiorcy. Wszyscy jednak wiemy, że banki zarabiają na odsetkach i opcja uregulowania kredytu, przed ustalonym w umowie terminem, nie jest dla nich korzystna. Kredyty hipoteczne zaciągane są zazwyczaj na wiele lat, to dla instytucji finansowych doskonałe źródło zysku, dlatego zabezpieczają swoje interesy na wypadek ich wcześniej spłaty.

Warto i trzeba, o ile to możliwe, spłacać swoje zobowiązania wcześniej, w ten sposób zyskujemy szansę na pozbycie się finansowego i psychicznego ciężaru. Oddając dług przed wyznaczonym terminem obniżamy znacznie miesięczne koszty utrzymania, które w razie nadwyżki możemy odłożyć na lokacie. W ten sposób znacznie poprawiamy swoją zdolność kredytową, co umożliwia sfinansowanie kolejnych potrzeb innym kredytem. Warto pamiętać, że spłata hipoteki sprawia, że stajemy się w końcu właścicielami kredytowanej nieruchomości.

W jaki sposób spłacić wcześniej kredyt hipoteczny?

Istnieją dwa sposoby na skrócenie okresu kredytowania. Pierwszym jest przedterminowa nadpłata zaciągniętego długu, drugim całkowite uregulowanie kredytu hipotecznego. W pierwszym wariancie oddajemy bankowi większą kwotę zamiast ustalonej miesięcznej raty zobowiązania. W ten sposób zyskujemy możliwość obniżenia wysokości kolejnych rat lub skrócenia czasu, który pozostał nam na spłatę. Na uiszczenie jednorazowo całej sumy potrzebny jest ogromny zastrzyk gotówki, ale pozbywamy się problemu na zawsze. W takiej sytuacji zawsze trzeba pamiętać, że bank zrekompensuje sobie straty za utracone korzyści z tytułu niepobranych odsetek w formie prowizji. Dobrze brać pod uwagę opcję wcześniejszej spłaty jeszcze przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego, ponieważ niektóre banki nie naliczają opłat z tym związanych.

O czym pamiętać spłacając wcześniej kredyt hipoteczny?

Dobrze zastanowić się nad przedterminowym uregulowaniem długu jeżeli dysponujemy dodatkową gotówką, a od podpisania umowy i rozpoczęcia spłaty minęły już trzy lata. Zgodnie z obowiązującą od 2017 roku ustawą o kredycie hipotecznym po upływie tego okresu banki, udzielające kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej, nie mogą zażądać dodatkowych prowizji za przedterminową spłatę.

Instytucje finansowe mogą naliczyć opłatę o wartości od 0,5% do maksymalnie 3,0% wartości spłaconej dotychczas sumy. Nie może ona jednak być większa niż całkowita kwota odsetek, które zostały naliczone od spłacanej kwoty. Przed podjęciem decyzji, zwłaszcza w sytuacji kiedy mamy już niewiele rat do uiszczenia, dobrze przekalkulować koszt przedterminowej prowizji, aby nie przewyższała pozostałej do spłaty sumy.

Lost Password