Kto może udzielać porad prawnych?

Praca

Obecnie często można natknąć się na ogłoszenia, gdzie oferowane są porady prawne za kwoty, które są dużo niższe niż te ustalone przez adwokatów czy radców prawnych.

Przepisy prawa obecnie obowiązujące nie wskazują bezpośrednich regulacji, które jasno określiłyby kto moze udzielać takich porad czy na jakich warunkach. przepisy prawa jasno określają regulacje dotyczące prawniczych i pokrewnych zawodów zaufania publicznego. W ramach tych przepisów swoje uprawnienia i obowiązki znają osoby wykonujące zawód adwokata, radcy prawnego czy notariusza. Również rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi są objęci tymi przepisami.

Swoboda działalności gospodarczej

W sytuacji, gdy nie mamy do czynienia z wyżej wymienionymi zawodami, w grę wchodzą przepisy o swobodzie działalności gospodarczej. Taka sytuacja prawna pozwala, aby porady prawne udzielali zarówno prawnicy wykonujący jak i nie wykonujący zawody zaufania publicznego. Prawnik to osoba, która  ukończyła studia prawnicze w Polsce z tytułem magistra prawa lub ukończyła takie studia za granicą(które zostały uznane w Polsce). Z takim wykształceniem osoba ta może założyć działalność gospodarczą w ramach której może udzielać opinii prawnych, czyli porad prawnych jako odpowiedzi na zapytanie prawne. Jednakże osoba taka nie ma już uprawnień do reprezentowania klienta przed sądem. Osoba udzielająca porad prawnych nie jest objęta zakazem reklamy.

Magister prawa może udzielać informacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, konsultacji, może przygotować dokumentację prawną, konsultację, poradę prawną czy opinie prawne. Należy zaznaczyć, że w przypadku takiej osoby brak jest określonych form wykonywania zawodu, brak nadzoru zawodowego czy obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC. Możliwość prowadzenia przez prawników doradctwa prawnego dało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2003 roku, gdzie potwierdzono zdolność osoby posiadającej wyższe wykształcenie prawnicze do prowadzenia działalności prawniczej na własny rachunek.

Oczywiście doradca prawny pomimo braku aplikacji wciąż może udzielać właściwych porad prawnych o niższej cenie. Biura doradztwa prawnego są zazwyczaj zakładane przez prawników, którzy w najbliższym czasie mają zamiar dostać się na aplikacje(adwokacką, radcowską czy inną), a biuro służy do poszerzenia doświadczenia zawodowego, czyli praktyki.

Lost Password