Licytacja komornicza – czyli możliwość zakupu maszyn w atrakcyjnych cenach

Finanse

Udział w licytacjach komorniczych przez wiele osób traktowany jest jako sposób na nabycie maszyn i urządzeń w atrakcyjnych cenach. To prawda. W czasie licytacji można zakupić przedmioty, które wcześniej zostały zajęte w trakcie postępowania egzekucyjnego. Co powinieneś wiedzieć, przystępując do licytacji? Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę, że każda licytacja organizowana przez komornika ma charakter publiczny, a co za tym idzie informacja podawana jest do wiadomości ogólnej.

Ogłoszenia pojawiają się w siedzibie sądu oraz na stronach Krajowej Rady Komorniczej i komornika organizującego daną licytację. To znacznie ułatwia możliwość uzyskania informacji na temat terminów i przedmiotów licytacji. W dobie modnych newsletterów, na stronach niektórych kancelarii komorniczych można już się zapisać, a wówczas z automatu otrzymuje się powiadomienia o wszelkich licytacjach.

Cena  wywoławcza

Cena przedmiotu wystawionego na licytację zawsze jest znacznie niższa niż cena, którą trzeba by zapłacić za dany sprzęt na wolnym rynku. Przyjmuje się, że w pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza stanowi 75% ceny, którą trzeba by zapłacić w normalnych warunkach za podobny przedmiot.

Cena wywoławcza jest tak atrakcyjna, ponieważ komornik ustala ją w oparciu o średnie ceny podobnych przedmiotów na rynku, a potem obniża ze względu na tak zwane niesprzyjające warunki handlu.

Nie ma bowiem możliwości dostosowania terminu i miejsca transakcji do życzeń kupującego, a informacje na temat przedmiotu licytacji często są niekompletne.

Jeśli przedmiot nie zostanie sprzedany w pierwszym terminie licytacji, na wniosek wierzyciela można ustanowić drugi termin. Wówczas cena wywoławcza może być niższa nawet o 50% od wartości szacunkowej przedmiotu.

Od początku więc wiadomo, że cena w drugim terminie licytacji będzie znacznie atrakcyjniejsza, ale trzeba liczyć się z tym, że do drugiej rundy może w ogóle nie dojść.

Obowiązkowa rękojmia

Aby wziąć udział w licytacji komorniczej, należy wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny  wywoławczej licytowanego przedmiotu. Jeśli suma ta nie zostanie zabezpieczona przez komornika, nie można wziąć udziału w licytacji.

Rękojmia jest rodzajem zabezpieczenia, gwarantującym wykonanie warunków licytacji polegających na wpłacie różnicy między rękojmią i wylicytowaną kwotą.

Tak dzieje się w sytuacji, gdy dana osoba wygrywa przetarg, proponując najwyższą cenę spośród wszystkich biorących udział w tej licytacji. Rękojmia zostaje zaliczona na poczet ceny. Jeśli jednak w wyznaczonym terminie nabywca nie dokonał zapłaty, rękojmia po prostu mu przepada.

Jak wygląda licytacja?

Prowadzący licytację podaje cenę początkową i zgłaszają się chętni, którzy za tę kwotę chcą kupić licytowany przedmiot. Jeśli jest więcej niż jeden chętny, prowadzący podwyższa cenę wg wcześniej określonej zasady przez komornika.

To tak zwane postąpienie nie jest regulowane ustawą. Trzykrotne podanie podwyższonej oferty z pytaniem „kto da więcej”, gdy nikt się nie zgłosi, kończy przetarg, a komornik wygłasza słowo „nikt”.

W licytacji może wziąć udział każdy, kto wpłaci rękojmię. Przepisy zabraniają jednak przystępowania do przetargu dłużnikowi, komornikowi oraz ich najbliższej rodzinie. Nie mogą też brać udziału osoby obecne na licytacji, które przybyły tam w charakterze urzędowym.

Warto śledzić ogłoszenia o licytacjach, chociażby na stronie www.czosnyka-komornik.pl, bo jest to szansa na skorzystanie z ciekawych okazji. Trzeba pamiętać jednak o przestrzeganiu ściśle określonych terminów rejestracji i wpłaty rękojmi, a potem o terminie wykonania warunków licytacji.

Lost Password