Konsolidacja chwilówek kredytem bankowym

Finanse

Powtarzając za słownikiem pojęć ekonomicznych, konsolidacja to połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych pożyczek w jedną. Po ujednoliceniu stopy procentowej, terminów i warunków spłaty, jest to znakomite rozwiązanie dla osób, które znalazły się w kłopotach finansowych. Nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań w dotychczasowej formie. Potrzebują rozwiązania, które pozwoli im na wyjście z długów, ale z mniejszym obciążeniem miesięcznym. Na podstawie nowej umowy podpisanej z instytucją udzielającą kredytu konsolidacyjnego na spłatę chwilówek, klient spłaca pożyczkę w ratach dostosowanych do dochodów, tak aby nie były one zbytnim obciążeniem dla jego budżetu. Odzyskanie płynności finansowej przez pożyczkobiorcę, jest korzystnym rozwiązaniem dla obu stron umowy.

Gdzie uda nam się skonsolidować chwilówki?

W ofercie usług większość banków, znajduje się kredyt konsolidacyjny. Jest to dość popularna forma pomocy, dla zadłużonych tzw. chwilówkami. Po złożeniu stosownego wniosku, stajemy się dłużnikami danego banku, a on spłaca nasze aktualne zobowiązania. Nie otrzymujemy gotówki do ręki. W nowej umowie zawarte są zmienione warunki spłaty rat, stopa procentowa, wysokość kosztów manipulacyjnych. Nasze długi, aby zmniejszyć raty miesięczne, muszą być rozłożone na dłuższy okres czasu. Dlatego musimy ponieść koszt konsolidacji. Gdy chcemy sami rozporządzać pieniędzmi i pilnować spłaty rat, pozostaje nam wzięcie kredytu lub pożyczki na dowolny cel. Pod warunkiem, że mamy zdolność kredytową – mamy stałe zatrudnienie, lub inną formę zabezpieczenia. W takim układzie musimy jednak spłacać 2 raty (chwilówki i bieżący kredyt). Jeżeli suma zobowiązań będzie wykraczać poza nasze możliwości możemy wpaść w jeszcze większe kłopoty. Jest to opłacalne tylko wtedy, gdy spodziewamy się zwiększenia dochodów w najbliższym czasie.

Kto może korzystać z konsolidacji chwilówek?

Konsolidacja chwilówek ma za zadanie oddłużanie klienta w sposób długoterminowy. Może skorzystać z niej każdy, kto nie jest w stanie spłacać swoich chwilówek, w ratach o ustalonej wysokości miesięcznej – krótko mówiąc, ma za dużo pożyczek, a za mało dochodów. Aby uzyskać kredyt konsolidacyjny na spłatę chwilówek, należy spełnić odpowiednie warunki. Nie dla wszystkich może okazać się możliwe takie rozwiązanie. Aby móc odzyskać płynność finansową, niezbędne są stałe dochody w wysokości pozwalającej na spłaty zadłużenia w nowej formie. Raty będą mniejsze, dostosowane do możliwości klienta. Istotną może okazać się dla banku historia pożyczkobiorcy w BIK. Spłacane w przeszłości zobowiązania, stawiają go w dobrym świetle. Dlatego o konsolidację chwilówek kredytem bankowym należy starać się już w momencie kiedy tylko pojawia się zagrożenie, że nie starczy nam na spłatę wszystkich zobowiązań, a nie wtedy kiedy długie miesiące nie spłacamy swoich długów. Wtedy bowiem jedynym rozwiązaniem może okazać się pożyczka konsolidacyjna w instytucji pozabankowej, która jednak będzie znacznie droższa niż kredyt bankowy.

Lost Password