Komunikacyjne ubezpieczenie NNW – czym dokładnie jest?

Biznes

Wypadki drogowe zdarzają się najlepszym kierowcą, dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoim klientom różnorodne świadczenia. Ich zakres można modyfikować według własnych potrzeb i preferencji Dotyczy to zarówno dobrowolnych świadczeń, jak i polis obowiązkowych. OC jest pewną formą ochrony finansowej, która nie obejmuje jednak sprawcy wypadku. Warto zdecydować się zatem na zakup ubezpieczenia NNW.

Zakres

Polisa następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolnym świadczeniem, które może stanowić dodatkową ochronę dla kierowcy i pasażerów. Jego wypłata dokonywana jest niezależnie od odszkodowania OC. Najczęściej NNW wykupowane jest razem ze świadczeniem odpowiedzialności cywilnej. Zakres polisy można modyfikować. Przy wyborze najlepszej opcji warto skorzystać z porad specjalistów lub wskazówek, dostępnych na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego – https://cuk.pl/. W ramach umowy ubezpieczenia NNW klient może liczyć na jednorazową wypłatę odszkodowania w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie gwarantowane jest również pasażerom auta objętego polisą. Podstawę do wypłaty odszkodowania stanowi orzeczenie lekarza. Każde towarzystwo ma również odpowiednią tabelę, na podstawie której oceniany jest stopień doznanych obrażeń.

Czego nie obejmuje NNW?

Firma może odmówić wypłaty odszkodowania osobom, które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na rekompensatę nie mogą również liczyć kierujący, jeśli wypadek był skutkiem ich celowego działania. Szczegółowe informacje na temat zakresu polisy znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Droższa opcja oznacza większy pakiet korzyści oraz wyższą sumę odszkodowania.

NNW to dobrowolne ubezpieczenie, na którego zakup decyduje się coraz więcej kierowców. Trudno przewidzieć, co może przydarzyć się w czasie jazdy, a zadośćuczynienie za odniesione obrażenia to przydatne wsparcie. Dodatek do polisy OC lub AC stanowi świetną inwestycję, biorąc pod uwagę cenę składek. Najważniejsze jest bowiem poczucie bezpieczeństwa.

Lost Password