Na jakiej podstawie tworzony jest scoring BIK?

Finanse

Duże zainteresowanie kredytami sprawia, że coraz więcej firm oferuje usługę pożyczania pieniędzy. Jednak nie każdy może skorzystać z takiej możliwości. Instytucje finansowe często dokonują weryfikacji swojego potencjalnego klienta, co odbywa się poprzez skorzystanie z bazy prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej. Uzyskane informacje są przetwarzane przy zastosowaniu metody scoringu BIK.

Jednolita baza kredytobiorców

Stworzenie jednolitej bazy kredytobiorców miało ułatwić weryfikację klientów. Banki są w stanie szybko sprawdzić historię kredytową, która nieraz jest powodem odmowy udzielenia kredytu. Istnieje bowiem obawa, że klient nie będzie mógł spłacić zaciągniętych zobowiązań. Baza kredytobiorców stawała się coraz większa, a jej rozwój był efektem współpracy instytucji finansowych. Obecnie wszystkie banki korzystają z informacji na temat historii kredytowej, które zbiera BIK. Dzięki temu firma jest w stanie uzyskać bardziej wiarygodny profil klienta, co przekłada się na decyzję o udzieleniu kredytu. Jeżeli klient chce uzyskać pewność, że bank pozytywnie rozpatrzy jego wniosek, powinien zadbać o zachowanie dobrej oceny kredytowej. W jaki sposób można to zrobić?

Na początku trzeba zrozumieć działanie systemu, który służy do tworzenia ocen kredytobiorców. Instytucje finansowe przekazują dane swoich klientów do Biura Informacji Kredytowej, aby zyskać pewność, że spłata zobowiązania nie zostanie zakłócona. Scoring BIK polega na weryfikacji historii kredytowej danego klienta, co stanowi podstawę do wystawienia oceny. W tym celu wykorzystuje się ocenę przedstawioną w formie gwiazdek. Maksymalna ocena kredytobiorcy to pięć gwiazdek, natomiast łamanie zapisów umowy przez kredytobiorcę skutkuje odjęciem jego punktów. Jedną z najczęstszych przyczyn obniżenia scoringu jest nieregularna spłata rat. Równie duże znaczenie ma przekraczanie limitów na kartach kredytowych. Zaistnienie wymienionych czynników może sprawić, że liczba uzyskanych gwiazdek zostanie obniżona.

Jakich zasad należy przestrzegać, aby uniknąć otrzymania negatywnej oceny BIK?

Po pierwsze:, wszelkie zaciągnięte kredyty należy spłacać regularnie. Każde opóźnienie zostanie odnotowane w systemie, co może skutkować gorszą oceną.

Po drugie, zaciągnięte zobowiązania nie powinny być zbyt duże. Nie mogą przekraczać możliwości finansowych klienta.

Po trzecie, nie należy zaciągać kilku kredytów w tym samym momencie. Przestrzeganie tych zasad pozwala utrzymać dobrą ocenę zdolności kredytowej.

Więcej informacji na temat BIK można znaleźć na blogu prowadzonym przez firmę FinAi. Jest to zupełnie nowa inicjatywa, a główny cel FinAi to przedstawienie zagadnień związanych z kredytami przy użyciu prostego i zrozumiałego języka. Każdy artykuł został przygotowany w sposób wyczerpujący, co pozwala kompleksowo zapoznać się z danym zagadnieniem. Blog firmy FinAi to miejsce, gdzie można znaleźć wszystko o BIK.

Lost Password