Jak inwestować w surowce?

Finanse

Rynek surowców i towarów jest specyficzny i inwestuje się na nim nieco inaczej niż na rynkach finansowych. Umożliwia wypracowanie wysokich zysków, ale inwestor musi mieć wiedzę o tym, jak lokować kapitał właśnie z surowce, by unikać nadmiernego ryzyka inwestycyjnego, ale z drugiej strony móc wypracowywać spodziewane zyski.

Rynek surowców i towarów jest specyficzny i inwestuje się na nim nieco inaczej niż na rynkach finansowych. Umożliwia wypracowanie wysokich zysków, ale inwestor musi mieć wiedzę o tym, jak lokować kapitał właśnie z surowce, by unikać nadmiernego ryzyka inwestycyjnego, ale z drugiej strony móc wypracowywać spodziewane zyski. Kiedy podjąć się inwestycji w surowce i jak właściwie je przeprowadzać? Czy potrzeba dużych nakładów środków, by wejść na rynek surowcowo-towarowy? Tego wszystkiego wkrótce się dowiemy.

W co można właściwie inwestować?

Surowce kojarzą się większości z nas z metalami, jak miedzią czy żelazem, albo z ropą naftową i gazem ziemnym. Wszystko to jest prawdą, ale na rynku surowców występuje wiele innych towarów, które mogą stać się instrumentem inwestycyjnym dla danego gracza na rynku surowcowo-towarowym. Co ważne, nie musi on fizycznie kupować np. prętów z żelaza, by w swoim portfelu inwestycyjnym rzeczywiście mieć ten rodzaj surowca.

Warto wiedzieć, że surowce obejmują między innymi płody rolne, jak pszenica, żyto, kakao, cukier czy nawet sok pomarańczowy. Oprócz nich mamy surowce energetyczne – wspominaną ropę i gaz czy węgiel, a także surowce przemysłowe, jak metale szlachetne i inne. Wszyscy dobrze wiemy, że w złoto czy platynę można inwestować, podobnie jak w srebro, ale jest to także możliwe z wykorzystaniem chociażby miedzi czy ołowiu.

Dlatego jak najbardziej trzeba sobie uświadomić, że rynek surowców jest tak rozległy i notowane są na nim tak różne towary, że każdy inwestor może wybrać takie, które wprowadzi do swojego portfela, dokonując inwestycji w surowce.

Jak wytypować moment na inwestycje w surowce?

Pierwszą kwestią, jakiej musimy się nauczyć przy inwestowaniu, nie tylko zresztą z wykorzystaniem surowców, jest to, by wytypować w możliwie jak najlepszy sposób moment, w którym warto dokonać inwestycji.

Z tego względu musimy wiedzieć, co właściwie wpływa na ceny surowców. Wtedy przy analizowaniu ich i prognozowaniu będzie można wyznaczyć trendy cen surowców i wskazać chwilę, kiedy są one wyceniane na niskim poziomie, a wszystko wskazuje na to, że można liczyć na wzrost ich wartości w czasie.

Na cenę większości surowców mają wpływ podstawowe siły rynkowe – popyt i podaż. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym obserwujemy większy popyt na surowce, ale rzadko kiedy w parze z nim idzie wzrost podaży. Pamiętajmy, że wśród surowców są takie towary, które są pozyskiwane ze źródeł nieodnawialnych, co wpływa na ich cenę. Na rynku globalnym ścierają się ze sobą siły popytu i podaży, a ich wypadkowa ma wpływ na wycenę surowców.

Nie bez znaczenia dla surowców i ich cen mają kursy walutowe. Trzeba wiedzieć, że np. w przypadku ropy naftową walutą rozliczeniową pozostaje od lat dolar amerykański. Jeśli rośnie kurs dolara względem innych walut, musi to znaleźć odzwierciedlenie w cenie czarnego złota. Analogicznie jest z każdym innym surowcem, w który inwestujesz z zastosowaniem walut obcych.

Czynniki geopolityczne, do których zalicza się konflikty międzynarodowe i wewnętrzne, mogą wpłynąć na poziom wydobycia danego surowca. Jeśli podaż maleje, a popyt rośnie lub pozostaje nawet na tym samym pułapie, to jednak dany surowiec zdrożeje. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/swapy-i-oplaty

Ostatnią kwestią oddziałującą na cenę surowców są zapasy danych surowców. Występujące dysproporcje pomiędzy zapotrzebowaniem a produkcją surowców są wyrównywane zapasami, a im więcej jest zapasów, tym większa presja na spadki cen danego surowca.

Jak w praktyce inwestuje się w surowce?

W trakcie podejmowania się inwestycji w surowce można wprowadzać do swojego portfela inwestycyjnego certyfikaty inwestycyjne, kontrakty na różnice kursowe czy ETF-y, których cena w różny sposób opiera się na wycenie surowców. To takie inwestowanie w surowce papierowe, które pozwala właściwie każdemu inwestorowi korzystać z inwestycji na tym specyficznym rynku. Nie ma możliwości wyeliminowania całkowicie ryzyka utraty środków finansowych przy inwestycjach w surowce, ale dywersyfikacja portfela z pewnością wpłynie na jego zmniejszenie.

Lost Password