Dyrektywa PSD II – czym jest i co oznacza dla banków i klientów?

Biznes

Pod koniec 2015 roku Parlament Europejski uchwalił dyrektywę regulującą rynek płatności. PS II (Payment Services Directive 2), bo o niej mowa, wejdzie w życie w styczniu 2018 roku i wprowadzi wiele modyfikacji w zakresie usług finansowych. Jak zmieni się funkcjonowanie banków i klientów?

Co dyrektywa PSD2 oznacza dla banków?

Nowe prawo wywoła rewolucję na rynku bankowości. Dyrektywa unijna PSD2 umożliwi ewolucję stosowanych obecnie narzędzi oraz wprowadzenie nowych rozwiązań. Nieznane dzisiaj możliwości za kilka lat będą już powszechnie stosowane. Dla instytucji finansowych oznacza to konieczność przystosowania się do nadchodzących zmian. Pewne jest, że bankowość nie będzie już przypominała znanej nam do tej pory. Co czeka banki? Przede wszystkim będą one zmuszone do udostępnienia cennych danych (takich jak informacje o kontach i strukturze płatniczej) zewnętrznym operatorom. Oznacza to, że usługi związane z płatnościami już wkrótce oferować będą instytucje niekojarzone dotychczas z tym segmentem rynku. Będą to sklepy internetowe, portale czy sieci społecznościowe. Banki stracą więc monopol na klientów. Aby ich utrzymać, będą musiały rozwijać nowe kanały sprzedaży i otworzyć się na nowe współprace.

Nowe usługi płatnicze

Dyrektywa unijna PSD2 wpłynie również na powstanie nowej kategorii podmiotów – tzw. dostawców usług płatniczych będących osobami trzecimi (TPP). TPP będzie niezwiązany z użytkownikiem usługi płatniczej. W ramach regulacji pojawią się nowe podmioty finansowe:

  • PISP (Payment Initiation Servive Provider) – pośrednik płatności dokonywanych wprost z konta klienta. Powstanie PISP spowoduje ograniczenie, a w przyszłości być może całkowite wyeliminowanie opłat za pomocą kart.
  • AISP (Account Information Service Provider) – podmiot zarządzający informacjami o koncie. Usługodawca będzie posiadał wgląd do informacji o środkach pieniężnych oraz możliwość inicjowania płatności w imieniu klienta. Rolę AISP będzie mógł przejąć bank, ale też inna organizacja.

Pojawienie nowej kategorii usługodawców z pewnością wpłynie na ostateczne obniżenie kosztów świadczeń. Wzrost konkurencji to nowe standardy i rozwiązania, a w konsekwencji – upowszechnienie usług.

Wzrost bezpieczeństwa

Cyberprzestępczość wciąż zagraża bankowości, a nowe drogi dostępu do danych finansowych to potencjalnie większa szansa na ataki hakerów. Dlatego PSD II to również wzmocnienie bezpieczeństwa. Dyrektywa wprowadza pojęcie silnego uwierzytelnienia klienta  – w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów z kategorii: wiedza (np. numer PIN), posiadanie (np. spersonalizowane tokeny) i cechy klienta (np. układ linii papilarnych). Wielokrotna weryfikacja może być frustrująca dla użytkowników, ale z pewnością przysłuży się lepszemu zabezpieczeniu naszych finansów i danych. Dyrektywa PSD2 narzuci obowiązek silnego uwierzytelniania, co w praktyce przełoży się na coraz częstsze stosowanie nowych technologii, jak blockchain.

Zmiany wynikające z wprowadzenia dyrektywy PS II z pewnością będą zauważalne nie tylko przez wielkie instytucje finansowe, ale również zwykłych klientów. Dla banków nowe prawo oznacza konieczność większej elastyczności. Dla użytkowników – niepewność, czy nowe zasady nie odbiją się negatywnie na bezpieczeństwie ich danych, a także konieczność zaufania nowym instytucjom i powierzenia im środków pieniężnych. Szerzej o temacie unijnej dyrektywy można przeczytać w artykule „PSD – dyrektywa unijna PSD2 , czyli tu, teraz i dla mnie” https://apilogic.pro/dyrektywa-unijna-psd2/

Lost Password