Dlaczego warto spisać testament?

Finanse

Testament dla wielu osób jest dokumentem, który nie jest potrzebny. W niektórych przypadkach osoby nie chcą, by ktokolwiek po ich dziedziczył, ponieważ ich majątek jest obciążony kredytem.

Niektórzy nie myślą o sporządzeniu testamentu myśląc, że dziedziczy się ustawowo. Dlaczego warto mimo wszystko sporządzić testament? Oto kilka powodów:

  • testament jest dokumentem, który bardzo trudno podważyć, zwłaszcza jeśli jest spisany prawidłowo, tzn. są na nim data i nasz podpis
  • testament pozwala na wskazanie konkretnych spadkobierców
  • testament daje bezpieczeństwo, że nasz majątek zostanie powierzony właściwym osobom
  • testament pozwala nam na proporcjonalne rozdzielenie majątku

Testament jest przede wszystkim ważnym dokumentem prawnym. Co to oznacza? Oznacza to, że na jego podstawie można rozporządzić naszym majątkiem po naszej śmierci, co będzie zgodne z prawem. Testament wykonany u notariusza jest aktem notarialnym, a wykonany w postaci protokołu urzędowego jest dokumentem urzędowym.

Testament trudno podważyć, inaczej niż podział majątku, który odbywa się bez testamentu na zasadzie dziedziczenia ustawowego.

Testament to także gwarancja, że nasz majątek trafi do właściwym osób. Oznacza to, że jeśli ustalimy, że nasz majątek trafi tylko do bliskie rodziny, to będzie on podzielony między bliskie osoby, a nie dalszą rodzinę, której nawet nie znamy – zaznacza adwokat Pazdyga z kancelarii http://torun-adwokat.com.

W testamencie można wskazać konkretnych spadkobierców. Jeśli nie chcemy podarować komuś spadku, mimo że jest bliską rodziną, to nie uwzględniamy go w testamencie.

Testament pozwala nam również na podarowanie spadku komuś, z kim nie łączą nas więzy krwi. To oznacza, że możemy wyznaczyć bliską nam osobę, np. partnera, który po nas odziedziczy, mimo że nie spadkodawca nie jest rodziną z osobą, która wyznaczona jest do przejęcia majątku po nim. Jest to dobre wyjście dla osób, które ze względu na spadek nie chcą zawierać związku małżeńskiego, a nie cha by kochana przez nich osoba została po śmierci bez prawa do spadku.

Dzięki testamentowi można podzielić majątek między rodzinę albo bliskie nam osoby, dzięki czemu rodzina uniknie niepotrzebnych kłótni o nasz majątek. Według ważnego testamentu każdy z członków rodziny otrzymuje daną część majątku bez prawa do reszty majątku. Można odwołać się od testamentu, ale jest to bardzo trudne.

Dzięki testamentowi mamy kontrolę nad naszym majątkiem i jego rozporządzeniem po naszej śmierci. Urzędowe rozporządzeniem majątkiem bez testamentu jest o wiele bardziej problematyczne, a przede wszystkim rodzi wiele konfliktów i niepotrzebnych sporów. Nie zawsze jest też sprawiedliwe. Należy pamiętać, że majątek dziedziczą wtedy wszyscy Ci, którzy są z nami związani więzami krwi, bez względu na to, czy na to zasłużyli.

Nie możemy również bez testamentu podarować majątku po naszej śmierci osobie spoza naszej rodziny, o czym warto pamiętać myśląc nad koniecznością sporządzenia testamentu.

Lost Password