Dlaczego lepiej mieszkać na wsi?

Nieruchomości

Śpiew ptaków, spokój, brak smogu, ekologiczne produkty to nie jedyne walory mieszkania na wsi. Okazuje się, że zadowolenie z życia osób mieszkających poza aglomeracjami miejskimi wylicza się na 80%. To znacznie więcej niż wynosi średnia krajowa. Życie na wsi jest spokojniejsze, bez stresu i ciągłej gonitwy o lepsze jutro. I chociaż wciąż to właśnie na terenach wiejskich odnotowuje się największe bezrobocie, to w ostatnich latach sytuacja polskiej wsi uległa znacznej poprawie.

Dlaczego już nie uciekamy do miasta?

Mieszkańcy wsi zarabiają około 82% średniego wynagrodzenia, jakie wyliczane jest co miesiąc dla ogółu osób pracujących na terenie Polski. Nie jest to zły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że życie na wsi jest o wiele tańsze niż w mieście. Chociaż 50% osób mieszkających na pozamiejskich terenach pracuje na podstawie pracy najemnej, to coraz więcej rolników stawia na biznesowy rozwój swojego gospodarstwa. Już 10% z nich  z mikro działalności przekształciło się w prężnie funkcjonujące przedsiębiorstwa.

Coraz częściej widzimy perspektywy zawodowe na wsi. Nareszcie mamy świadomość konieczności edukacji oraz dościgania mieszkańców miast w kwestiach zapewniania sobie komfortu życia społecznego i cywilizacyjnego. Zacofana wieś już dawno przestała istnieć. Życie na wsi nie jest dzisiaj mniej wygodne od tego w wielkiej metropolii.

Wsparcie rolników

Jeszcze kilka lat temu potencjalni rolnicy uciekali ze wsi i przenosili się do wielkich miast, by tam robić zawrotną karierę. Wielu wyjechało w ogóle poza granice naszego kraju. Na terenach wiejskich pozostawali więc sami emeryci i renciści, których gospodarstwa rolne coraz mocniej podupadały.

Dzisiaj wyższe szkoły rolnicze przeżywają istny renesans. Coraz więcej młodych osób wybiera właśnie taką ścieżkę zawodową. Okazuje się, że start dorosłego życia na wsi jest znacznie ułatwiony. Wykształcony rolnik może liczyć na wsparcie unijne, może zaciągać również kredyt dla rolnika na preferencyjnych warunkach. Środki te pozwalają stawiać pierwsze kroki w rozwoju własnego gospodarstwa rolnego. Mogą być przeznaczone na zakup ziemi albo niezbędnego sprzętu.

Perspektywy

Młodzi rolnicy doganiają swoich zagranicznych rówieśników, których zawodowym zajęciem jest praca  w gospodarstwie. Widać wzmożony rozwój polskiego rolnictwa – coraz mniej jest mikro gospodarstw, do których należy do 10 hektarów ziemi. Coraz więcej jest za to rolników, którzy posiadają ponad 50 hektarów ziemi. To właśnie oni rozwijają się najprężniej.

Ciągły wyścig szczurów i kariera w miejskiej korporacji nie robi już wielkiego wrażenia. Zaczynamy doceniać życie w zgodzie z naturą. Na polskiej wsi wreszcie tworzone są warunki do godnego i komfortowego życia. Preferencyjny kredyt dla rolnika czy dotacja unijna pozwala na realizację inwestycji, dzięki którym młodzi ludzie nie muszą już opuszczać swoich rodzinnych domów.

Lost Password