Kim jest i czym zajmuje się radca prawny?

Finanse

Praca radcy prawnego polega na pomaganiu w rozwiązywaniu problemów związanych z prawem poprzez doradztwo, reprezentowanie przed sądem jako pełnomocnik lub obrońca, a także sporządzanie projektów umów i dokumentów.

Radca prawny a adwokat

Kiedyś radca służył obsłudze prawnej w ograniczonym zakresie. Mógł wykonywać swój zawód jedynie będąc zatrudnionym przez przedsiębiorstwo. Obecnie jego uprawnienia i charakter pracy są zbliżone do adwokata. Do radcy prawnego można się zgłosić w sprawach z zakresu sądu administracyjnego, cywilnego i rodzinnego. Różnica między adwokatem polega na tym, iż nie może on reprezentować w postępowaniach karnych lub karnoskarbowych. Ponadto tylko radcowie mogą być zatrudnieni na zasadach umowy o pracę.

Radca nie tylko od udzielania porad

Często radca bywa mylony z doradcą prawnym. Nieświadomość ludzi sprawia, że uważany jest on jedynie za osobę, która służy udzielaniem porad. Radcę prawnego wyróżnia od doradcy kilka istotnych kwestii. Po pierwsze jest to wolny zawód, co oznacza, że jego praktyka musi mieć potwierdzenie w edukacji i w trakcie wykonywania swojej pracy nie może ulegać naciskom. Okręgowe Izby Radców Prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych to organy, które dbają o to, by świadczone przez radców usługi były na odpowiednim poziomie. Organizują obowiązkowe egzaminy i szkolenia, dzięki czemu taka osoba rozpoczyna własną praktykę po zdobyciu wartościowej i potwierdzonej wiedzy, co potwierdzają informacje na http://kancelariapawelczak.pl/.

Doradca prawny natomiast to ktoś, kto jest po studiach prawniczych, posiada tytuł licencjata bądź magistra, lecz nie ukończył aplikacji lub nie zdał egzaminu końcowego. Jego praca sprowadza się jedynie do pisania pism procesowych i udzielania porad w prowadzonym przez siebie biurze.

Kiedy korzystać z usług radcy?

Nie zawsze trzeba decydować się na skorzystanie z usług adwokata.
Istnieje bowiem wiele sytuacji, w których wystarczy udać się do radcy po poradę i ewentualne reprezentowanie w sądzie. Przykładowe sprawy, w których może pomóc to:
-sprawy rozwodowe i związane z nimi komplikacje, takie jak podział majątku, opieka nad dziećmi czy alimenty
-sprawy dotyczące spadków i darowizn
-sprawy odnośnie odszkodowań i ubezpieczeń
-sprawy w związku ze sporami i roszczeniami wobec pracodawcy.

Podobnie jak adwokat, radca może zostać przydzielony z urzędu, o ile postępowanie jest z zakresu kodeksów dostępnych dla jego praktyk.

Lost Password