Czym jest transport lotniczy?

Biznes

Transport lotniczy to najnowocześniejsza i obecnie rozwijająca się najbardziej dynamicznie gałąź transportu. Opiera się ona przede wszystkim na nawigacji, obsłudze naziemnej a także rozbudowanych środkach lokomocji. Lotnictwo wymaga poświęcenia dużej ilości kapitałów oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dziedzina ta najprężniej rozwija się w bogatych krajach gotowych na przeznaczenie ogromnych funduszy w ten środek lokomocji. Ludzkość od początku lat 80-tych zaczęła coraz częściej wykorzystywać dobrodziejstwa lotnictwa. W tym okresie zanotowano właśnie znaczący wzrost zainteresowania przelotami cywilnymi jak i transportowymi.

Zalety transportu lotniczego

Niewątpliwymi zaletami jakie niesie za sobą transport lotniczy jest największa prędkość komunikacyjna spośród wszystkich środków lokomocji a także stosunkowo małe oddziaływanie na środowisko naturalne. Podróż samolotami jest również najbezpieczniejszym środkiem transportu. Według przeprowadzonych badań jak i statystyk w lotnictwie mamy do czynienia z najmniejszą ilością wypadków. Transport ten umożliwia także łatwy i co najważniejsze szybki sposób na międzykontynentalny przewóz owoców, warzyw, roślin, przesyłek a także innych wyrobów przemysłowych.

Liderzy lotnictwa

Prym w transporcie lotniczym wiodą Stany Zjednoczone. Co ciekawe sześć pierwszych miejsc w tej kategorii zajmują towarzystwa pochodzące właśnie z Ameryki. Ważnymi krajami posiadającymi równie dobrze rozbudowany transport lotniczy są kraje takie jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy a także Japonia. Światowa komunikacja lotnicza opiera się przede wszystkim na kursach transatlantyckich pomiędzy Europą Zachodnią a Ameryką Północną, Stanami Zjednoczonymi z Japonią oraz państwami Ameryki Południowej i Środkowej a także krajami Europy Zachodniej z Japonią, Australią, Indiami oraz innymi krajami z Bliskiego Wschodu.

Lotniska

Najbardziej rozbudowane lotniska zwane także portami lotniczymi są umiejscowione w okolicach największych miejskich aglomeracji najczęściej będących również stolicą danego państwa. Połączenia pomiędzy nimi stanowią główny szlak lotniczy świata. Tereny te są miejscem międzylądowań w większości lotów transkontynentalnych. Towarzystwa lotnicze zrzesza międzynarodowa organizacja IATA. Stowarzyszenie obecnie skupia ponad 250 linii lotniczych przewożących co rok łącznie ponad miliard pasażerów. Organizacja ta ma na celu rozwój i poprawę bezpieczeństwa, regulację transportu lotniczego a także ustalenie jednolitych cen, rozliczeń finansowych a także odpowiednią wymianę danych technicznych.

Lost Password