Czym są szkolenia energetyczne?

Praca

Uprawnienia energetyczne wydawane są osobom, które odbędą szkolenie w zakresie obsługi i modernizacji urządzeń energetycznych. Nabyte umiejętności wykorzystać można w wielu branżach przemysłu, co daje szerokie możliwości wyboru zatrudnienia.

Prawo reguluje konieczność posiadania uprawnień

Konieczność odbycia szkolenia i otrzymania dokumentu potwierdzającego nabytą wiedzę narzucona jest przez prawo, a dokładnie przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku o Prawie energetycznym. Art. 54 dotyczący Kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji wskazuje, że „osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, zobowiązanie są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.”

Do czego przygotowują szkolenia energetyczne?

Osoby, które zdecydują się odbyć szkolenie energetyczne organizowane przez seka.pl przygotują się do:

  • obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
  • konserwacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
  • montażu, remontu i modernizacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
  • wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych.

Możliwości po odbyciu szkolenia

Podniesienie swoich kwalifikacji i umiejętności sprawia, że kandydat ma większe szanse na zatrudnienie i zdobycia wybranego stanowiska. CV poparte certyfikatami będzie dla pracodawcy atrakcyjne, jest to także szansa na negocjowanie swojego przyszłego wynagrodzenia. W konsekwencji ma również możliwość zwiększenia swoich dotychczasowych zarobków. Zdobycie uprawnień energetycznych wiąże się niekiedy również ze zdobyciem awansu w firmie, która zatrudnia obecnie. Korzyścią dla pracodawcy jest wysłanie pracownika na szkolenie energetyczne z dwóch powodów – kwalifikacje zdobywa osoba godna zaufania, która ma doświadczenie na zajmowanym stanowisku, a także ochrona i zwiększenie bezpieczeństwa przed ryzykiem wypadku w pracy podczas obsługi urządzeń energetycznych.

Lost Password