Czym jest faktura przelewowa?

Podatki

Faktura płatna przelewem jest dokumentem księgowym, którego termin płatności jest odroczony. O czym należy jeszcze pamiętać wystawiając tego typu dokument?

Faktura przelewowa to dokumentem, którego termin płatności jest przesunięty w czasie o 7 lub 14 dni. Dzięki określeniu tego terminu kontrahent otrzymuje czytelną informację o dacie, do jakiej jest zobowiązany dokonać płatności na rzecz sprzedawcy, z którym związany jest zawartą transakcją kupna-sprzedaży danego produktu, towaru bądź usługi. Termin 7 lub 14 dni jest graniczny, jednak zawsze istnieje możliwość wcześniejszego uregulowania powstałego zobowiązania. Faktura, której sposób płatności to przelew stanowi oficjalne potwierdzenie tego, że dana transakcja miała miejsce pomiędzy uczestniczącymi w niej stronami. Jest więc oficjalnym dokumentem księgowym, na podstawie, którego sprzedawca może dochodzić sowich należności.

Zdarzyć się może jednak sytuacja, w której kontrahent nie chce uregulować płatności w zamian za wykonaną usługą czy sprzedany towar. Wówczas warto zabezpieczyć płatność wystawiając fakturę PROformę jeszcze przed wystawieniem faktury przelewowej. Chociaż faktura PROforma nie jest oficjalnym dokumentem księgowym, to jednak stanowi pewne zabezpieczenie płatności.

W celu wystawienia powyższych dokumentów ważny jest wybór odpowiedniego programu do fakturowania. Firma MEGA-TECH przygotowała dwa programy komputerowe, czyli program do faktur Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel. Oprogramowania te są stale rozwijane i dostosowywane do zmieniających się przepisów za sprawą darmowej aktualizacji. Jedną z zalet tych programów jest możliwość samodzielnego wystawienia różnych dokumentów księgowych takich jak, np. wspomniana faktura PROforma, faktur zaliczkowych i końcowych, faktur korygujących czy paragonów fiskalnych, oprócz wersji papierowej, również w wersji elektronicznej w celu wysyłki e-faktury do klienta, który jest zainteresowany takim rozwiązaniem.

Lost Password