Co to jest zdolność kredytowa?

Finanse

Starając się o kredyt lub pożyczkę, szczególnie w banku, najczęściej sprawdzana jest nasza zdolność kredytowa, która warunkuje, czy mamy szansę na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Czym jednak właściwie jest zdolność kredytowa? W jaki sposób się ją wylicza?

Czym jest zdolność kredytowa?

Chcąc zdefiniować pojęcie zdolności kredytowej, można posłużyć się dość prostymi słowami – jest to bowiem ni mniej, ni więcej zdolność kredytobiorcy do terminowej spłaty zobowiązań wyznaczonych przez umowę wraz ze wszystkimi odsetkami. Co więcej, według polskiego prawa bankowego, posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem niezbędnym do tego, by w ogóle bank mógł rozważyć przyznanie kredytu. Oczywiście, ocena tej zdolności będzie zależała od danej instytucji finansowej, nie ma tutaj wyznaczonych konkretnych punktów, których przestrzegać muszą wszyscy – każdy bank będzie więc brał pod uwagę nieco inne czynniki i w tej weryfikacji może być bardziej lub mniej restrykcyjny.

Jak obliczyć swoją zdolność kredytową?

Obliczenie naszej zdolności kredytowej wcale nie jest takie trudne. Choć banki posługują się często dość skomplikowanymi programami, które biorą pod uwagę wiele różnych czynników i my mamy możliwość mniej więcej zorientować się w tym, jakie mamy szanse na kredyt. Jak sprawdzić zdolność kredytową dowiesz się na www.4banki.pl, gdzie krok po kroku zostaje wyjaśnione, co brane jest pod uwagę i co może być dla nas istotne.

Pomocne mogą być także dostępne w sieci liczne kalkulatory zdolności kredytowej. Za pomocą tego prostego programu, wpisując odpowiednie dane, wylicza się, na jaką mniej więcej kwotę mamy szansę w banku. Oczywiście obliczenia te są bardzo uproszczone, dają jednak pewien podstawowy pogląd na sytuację.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Choć sposób obliczania zdolności kredytowej przez banki może się między sobą różnić, podstawowe kryteria brane pod uwagę są zazwyczaj takie same. Liczyć się będzie więc rodzaj umowy o pracę, wysokość dochodów, ich regularność, a także staż pracy (zazwyczaj banki wymagają co najmniej 3 – 6 miesięcy stażu pracy). Oczywiście brany jest także pod uwagę wiek kredytobiorcy, jego stan cywilny, a także liczba członków rodziny (żona, dzieci), co rzecz jasna przekłada się na koszty utrzymania gospodarstwa domowego.

Sprawdzana będzie także historia kredytowa, w tym to, czy klient nie posiada aktualnie innych obciążeń i zobowiązań finansowych, które mogą negatywnie wpływać na zdolność kredytową. Będzie to przyrównywane do wysokości kwoty kredytu, o jaką ubiega się kredytobiorca, jej rodzaju, a także okresu kredytowania i wysokości rat. Czasem doliczane będą także ewentualnie dodatkowe zabezpieczenia. Jeżeli staramy się o kredyt hipoteczny, ważny jest również wkład własny, z tym że im wyższy, tym lepiej dla nas.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Ubieganie się o kredyt w banku dla wielu z nas jest dużym stresem. Boimy się szczególnie tego, że zostaniemy uznani za niewypłacalnych, a nasza zdolność kredytowa będzie zbyt niska. Aby temu zaradzić, warto z wyprzedzeniem postarać się o jej podwyższenie, aby uniknąć kłopotów w banku – jest na to kilka sposobów.

Pierwszym z nich jest znalezienie lepszej pracy lub zdobycie podwyżki, co dla niektórych może być trudne. Inna rada to pozbycie się wszystkich dotychczasowych obciążeń, które mogą skutecznie obniżać naszą zdolność (inne kredyty, pożyczki, karty kredytowe, obciążenia na rachunkach). Należy wypracować dobrą historię w BIK. Możemy też trochę poczekać i oszczędzać, by zebrać, choć część potrzebnej kwoty – wówczas potrzebny nam kredyt będzie niższy niż początkowo i tym samym łatwiejszy do uzyskania. Warto też zastanowić się nad czasem kredytowania – im dłużej trwa okres spłaty, tym więcej będzie nas kosztował, ale jednocześnie wiąże się z niższą ratą, łatwiejszą do spłaty.

Lost Password