Jak bronić się przed egzekucją komorniczą?

Finanse

Sytuacja na rynku pracy jest coraz lepsza, ciągle jednak, wielu ludziom, brakuje środków na podstawowe potrzeby, dlatego często zaciągają kredyty, z których spłatą, niejednokrotnie, mają duży problem. Dłużnikami mogą zostać jednak także osoby dość dobrze sytuowane. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku zaciągających kredyty we frankach szwajcarskich, którzy ze względu na jego wysoki kurs, zmuszeni byli spłacać czasem kilkukrotnie większe raty, co doprowadziło ich do długów i problemów z komornikiem. W każdym przypadku można jednak bronić się przed egzekucją, trzeba jednak znać swoje prawa w tym zakresie.

Pamiętaj o swoich prawach – co nie może być zajęte przez komornika?

Należy pamiętać, że każdemu należą się podstawowe prawa i zapewnienie tzw. minimum egzystencji. W związku z tym przedmioty codziennego użytku, niezbędne do egzystencji, które mogą być sprzedawane znacznie poniżej ich wartości, nie podlegają egzekucji komorniczej. Także wszelkie świadczenia otrzymywane w ramach pomocy państwa, takie jak np. wychowawcze, nie mogą być zajęte przez komornika. Ponadto narzędzia, które niezbędne są do wykonywanej pracy zarobkowej, także nie mogą zostać odebrane przez komornika.

Skuteczna obrona przed windykacją

Zanim dojdzie do egzekucji komorniczej każdy dłużnik ma jednak do czynienia z firmami windykacyjnymi. Są sytuacje, kiedy firmy windykacyjne skupują stare, przedawnione już długi. Wtedy otrzymuje się wezwanie do zapłaty zwykłym listem. Obroną przed firmami windykacyjnymi, w takiej sytuacji, będzie zignorowanie tego faktu. Wszystko, co nie jest dostarczone listem poleconym, nie ma mocy prawnej. W żadnym wypadku nie należy odpowiadać na tego typu pisma. Ponadto, jeśli dostaniemy wezwanie sądowe, możemy podnieść w piśmie procesowym zarzut przedawnienia roszczenia. To może być skuteczna obrona przed windykacją. Do przedawnienia, w sytuacji, gdy kupiliśmy coś na raty i z jakichś powodów przestaliśmy je spłacać, dochodzi po 3 latach, od terminu spłaty ostatniej raty, według harmonogramu. Obroną przed firmami windykacyjnymi może być także podniesienie przed sądem braku legitymacji procesowej powoda. Skupując długi i podpisując umowę z bankiem, firma windykacyjna nie zawiera bowiem umowy, z jakimikolwiek danymi osobowymi i konkretnymi kwotami. Stanowi jedynie o przekazaniu części wierzytelności przez bank. Obroną przed firmami windykacyjnymi może być także założenie zbiorowego pozwu, z podniesieniem zarzutu przedawnienia, bądź bezzasadnego roszczenia.

Pomoc dla zadłużonych z komornikiem – doradztwo

Przed egzekucją komorniczą można się skutecznie bronić. Służą temu firmy zajmujące się doradztwem dla zadłużonych. Starają się znaleźć najlepsze rozwiązanie w każdej sytuacji. Pomoc dla zadłużonych z komornikiem może prowadzić do zablokowania egzekucji długu, ugody z wierzycielami, czy ustalenia warunków dużego umorzenia długu. W przypadku kredytu w banku, ostatecznością może być przekazanie bankowi nieruchomości, w zamian za umorzenie części lub całości długu. Szczególnym przypadkiem długów są te, wynikające z niezapłaconych świadczeń alimentacyjnych. Takie długi, mogą zostać umorzone jedynie w przypadku zapłaty zaległych świadczeń, bądź złożenia do sądu depozytu kwoty, odpowiadającej sumie świadczeń za okres 6 miesięcy.

Bankructwo konsumenckie – pomoc dla zadłużonych z komornikiem

W sytuacji dużego długu i wszczęcia postępowania egzekucyjnego, przed wykonaniem egzekucji można się obronić składając wniosek do sądu o bankructwo konsumenckie. Nie jest to jednak prosta sprawa i taka pomoc zadłużonym z komornikiem może nie zostać udzielona. Inną kwestią jest opłacalność takiego działania, gdyż w zamian za taki status, będziemy musieli spełnić szereg warunków. Trzeba w pewnej kwocie spłacać wierzycieli przez okres trzech lat, po ogłoszeniu upadłości. Nie można przez ten czas nabywać nieruchomości. Aby uzyskać pomoc dla zadłużonych z komornikiem, w postaci ogłoszenia upadłości konsumenckiej, należy udowodnić przed sądem, że niewypłacalność powstała z przyczyny niezawinionej. Pomocy zadłużonym z komornikiem udzielają kancelarie prawne.

Lost Password